Bærum kommune

  • 53 løyper
  • 143.8 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Kartutsnitt for området rundt Eineåsen

Kartet viser et utsnitt av området der Bærum kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
Haga og omegn
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 15.03.2019 2.1
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.11.2019 2.3
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
Skoglund - Skui
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 17.11.2019 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 17.11.2019 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn 01.04.2019 2.2
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 02.04.2019 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 25.03.2019 2.1
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 12.04.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 24.01.2019 1.1
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 29.03.2019 6.9
Stein - Burud - Vensås
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 23.03.2019 1.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
Lommedalen
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
357 By - Greinehytta 17.04.2019 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 28.03.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 17.04.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 28.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 15.04.2019 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.04.2019 5.2
Tanum - Vestmarksetra
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 18.11.2019 3.0
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 18.11.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 17.11.2019 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 17.11.2019 4.0
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 08.04.2019 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 03.04.2019 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 12.04.2019 1.1
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 21.03.2019 0.2

Edit