Breiskallen Sportsklubb

  • 15 løyper
  • 42.7 km

Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper i Vardalsåsen, vest for Skumsjøen, og mot Veset.

Kartutsnitt for området rundt Edelgranvegen

Kartet viser et utsnitt av området der Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper.