Vestre Toten kommune

  • 24 løyper
  • 72.4 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Vind (Lerud), Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 15.02.2020 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 15.02.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 15.02.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 15.02.2020 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 15.02.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 15.02.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 15.02.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 15.02.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Preparert tidligere 17.11.2019 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 15.02.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 15.02.2020 2.6
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 08.02.2020 7.6
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Delvis preparert 15.02.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 08.02.2020 5.6
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 13.02.2020 2.7
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Delvis preparert 13.02.2020 0.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 08.02.2020 1.8
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Preparert tidligere 08.02.2020 9.3
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 15.02.2020 4.5
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 08.02.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 08.02.2020 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 15.02.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 15.02.2020 1.4

Edit