Vestre Toten kommune

  • 24 løyper
  • 72.8 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Vind (Lerud), Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 03.04.2020 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 03.04.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 03.04.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 03.04.2020 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 03.04.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 03.04.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 03.04.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 03.04.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Preparert tidligere 17.11.2019 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 28.03.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 03.04.2020 2.6
Raufoss med omegn
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 16.03.2020 9.3
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Preparert tidligere 05.03.2020 7.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 05.03.2020 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.03.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Preparert tidligere 05.03.2020 5.6
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 17.03.2020 1.0
554 Raufoss skistadion Preparert tidligere 17.03.2020 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 03.04.2020 4.5
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 05.03.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 03.04.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 03.04.2020 1.4

Edit