Gjøvik kommune

  • 53 løyper
  • 263.3 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord og nordvest.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Delvis preparert 13.02.2020 7.2
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Delvis preparert 12.02.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Delvis preparert 13.02.2020 8.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert tidligere 12.02.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert tidligere 12.02.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert tidligere 12.02.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 13.02.2020 3.0
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert tidligere 13.02.2020 1.0
604 Grindlirunden Preparert tidligere 11.02.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert tidligere 12.02.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 29.11.2019 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert tidligere 12.02.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert tidligere 12.02.2020 1.4
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 13.02.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 13.02.2020 4.2
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 07.02.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra Preparert tidligere 12.02.2020 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert tidligere 11.02.2020 5.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Preparert tidligere 17.12.2019 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert tidligere 13.02.2020 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 11.02.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert tidligere 13.02.2020 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 14.02.2020 6.0
611 Svearoa - Hemsangen Preparert tidligere 13.02.2020 3.3
617 Tranalia - Snertingdal skole Preparert tidligere 13.02.2020 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 13.02.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Preparert tidligere 11.02.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 12.02.2020 2.9
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert i går 16.02.2020 9.8
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert i går 16.02.2020 3.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert i går 16.02.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt Preparert i går 16.02.2020 1.8
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Preparert i går 16.02.2020 8.1
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert i går 16.02.2020 3.7
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 14.02.2020 2.0
533 Solbakken - Stakamyra Delvis preparert 13.02.2020 3.9
542 Øverby skistadion Delvis preparert 11.02.2020 3.0
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 31.01.2020 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert tidligere 14.02.2020 3.0
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 12.02.2020 3.1
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 13.02.2020 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert tidligere 14.02.2020 1.7
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 12.02.2020 11.2
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert tidligere 15.02.2020 4.4
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 12.02.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert tidligere 15.02.2020 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande Preparert tidligere 11.02.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 09.12.2019 11.5
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 12.02.2020 5.0
534 Stakamyra - Skistua Preparert tidligere 13.02.2020 4.9
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 13.02.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Preparert tidligere 13.02.2020 8.0

Edit