Gjøvik kommune

  • 53 løyper
  • 261.9 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert i går 04.04.2020 1.0
604 Grindlirunden Preparert i går 04.04.2020 17.0
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert i går 04.04.2020 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert i går 04.04.2020 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert i går 04.04.2020 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Delvis preparert 24.03.2020 7.2
611 Svearoa - Hemsangen Delvis preparert 03.04.2020 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole Delvis preparert 24.03.2020 11.8
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert tidligere 03.04.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert tidligere 03.04.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert tidligere 03.04.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 24.03.2020 3.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert tidligere 03.04.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert tidligere 03.04.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert tidligere 03.04.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert tidligere 03.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 24.03.2020 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 24.03.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 24.03.2020 4.2
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra Preparert tidligere 01.04.2020 8.3
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Preparert tidligere 17.12.2019 5.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 16.03.2020 3.6
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 24.03.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Preparert tidligere 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 03.04.2020 2.9
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert i går 04.04.2020 10.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert i går 04.04.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert i går 04.04.2020 3.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert i går 04.04.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt Preparert i går 04.04.2020 1.8
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Preparert i går 04.04.2020 8.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert i går 04.04.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert i går 04.04.2020 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert i går 04.04.2020 3.7
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 11.03.2020 2.0
542 Øverby skistadion Delvis preparert 16.03.2020 3.0
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 05.03.2020 2.9
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 02.04.2020 1.6
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert tidligere 03.04.2020 4.4
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2020 1.7
525 Lysløypa Skistua - Grande Preparert tidligere 16.03.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 09.12.2019 11.5
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 24.03.2020 5.0
533 Solbakken - Stakamyra Preparert tidligere 28.03.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert tidligere 28.03.2020 4.9
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 13.02.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Preparert tidligere 13.03.2020 8.0

Edit