Gjøvik kommune

  • 53 løyper
  • 260.1 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord og nordvest.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
1062 Godbakken - Slømyrholen 16.12.2019 1.0
608 Redalsætermyra - Skihytta 16.12.2019 5.0
609 Slømyrholen - Skihytta 16.12.2019 3.0
611 Svearoa - Hemsangen 16.12.2019 3.3
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.12.2019 6.5
604 Grindlirunden 15.12.2019 17.0
612 Hemsangen - Slømyrholen 15.12.2019 1.2
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 15.12.2019 4.1
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 03.12.2019 7.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 03.12.2019 5.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 04.12.2019 3.6
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 11.12.2019 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 11.12.2019 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 11.12.2019 1.9
656 Flutua - Svearoa 12.12.2019 3.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 11.12.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 29.11.2019 4.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 11.12.2019 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 11.12.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 12.12.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 12.12.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 12.12.2019 2.2
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 01.12.2019 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 12.12.2019 8.3
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 19.03.2019 6.0
617 Tranalia - Snertingdal skole 12.12.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 12.12.2019 3.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.12.2019 2.9
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 16.12.2019 4.4
525 Lysløypa Skistua - Grande 16.12.2019 3.0
539 Skistua - Lundstein 16.12.2019 5.0
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 15.12.2019 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 15.12.2019 3.8
530 Haug - Blivgodt 15.12.2019 1.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 15.12.2019 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 15.12.2019 2.7
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 15.12.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 15.12.2019 3.9
534 Stakamyra - Skistua 15.12.2019 4.9
542 Øverby skistadion 15.12.2019 3.0
537 Bjønnhaugen - Hornås 12.12.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 10.12.2019 2.9
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 13.12.2019 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 12.12.2019 3.2
538 Hornås - Stangstua 12.12.2019 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 12.12.2019 8.1
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 10.12.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 09.12.2019 2.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
1407 Lysløypa på Kastad 26.03.2019 1.7
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet 28.03.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 28.03.2019 8.0

Edit