Øståsen Skiløyper

  • 38 løyper
  • 162.5 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna Skisenter.

Kartutsnitt for området rundt Lygnasæter

Kartet viser et utsnitt av området der Øståsen Skiløyper preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 07.04.2020 2.4
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 31.03.2020 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Delvis preparert 31.03.2020 6.4
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 31.03.2020 3.2
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 07.04.2020 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 08.03.2020 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 08.03.2020 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 07.04.2020 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 07.04.2020 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 03.04.2020 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 03.04.2020 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 29.03.2020 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 03.04.2020 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 07.04.2020 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Preparert tidligere 07.04.2020 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 07.04.2020 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 07.04.2020 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 07.04.2020 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 07.04.2020 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere 07.04.2020 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 20.03.2020 1.5
Lygna skisenter
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 03.04.2020 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 07.04.2020 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 07.04.2020 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 07.04.2020 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Delvis preparert 27.03.2020 0.8
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert tidligere 07.04.2020 5.0
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 03.04.2020 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 31.01.2020 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 05.02.2020 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 03.04.2020 14.0
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 03.04.2020 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 03.04.2020 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 07.04.2020 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 03.04.2020 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 03.04.2020 7.3
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0

Edit