Øståsen Skiløyper

  • 38 løyper
  • 162.5 km
  • GPS-sporing

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna Skisenter.

Kartutsnitt for området rundt Lygnasæter

Kartet viser et utsnitt av området der Øståsen Skiløyper preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 16.04.2019 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.03.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 16.04.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.04.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 13.04.2019 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 17.04.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.04.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.04.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 19.04.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 17.04.2019 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 10.03.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 13.04.2019 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 17.04.2019 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 13.04.2019 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 13.04.2019 1.5
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter 05.04.2019 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 06.04.2019 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 11.04.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 10.04.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 05.04.2019 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 31.03.2019 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Koperud
1274 Bustevollen - Steinholen 25.03.2019 2.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 17.04.2019 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 17.04.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 25.03.2019 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 17.04.2019 2.8
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.03.2019 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 12.04.2019 14.0
1257 Steinholen - Risbakken 25.03.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 12.04.2019 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 17.04.2019 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 12.04.2019 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 27.03.2019 10.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0

Edit