Fenstad Skiklubb

  • 10 løyper
  • 44.6 km
  • GPS-sporing

Fenstad Skiklubb preparerer løyper i Nes kommune.

Kartutsnitt for området rundt Frilsetvangen

Kartet viser et utsnitt av området der Fenstad Skiklubb preparerer løyper.