Nittedal IL for Skiforeningen

  • 24 løyper
  • 82.9 km
  • GPS-sporing

Nittedal IL preparerer løyper i Nordmarka og på Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Sørlitangen

Kartet viser et utsnitt av området der Nittedal IL for Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hakadal - Nittedal
130 Sørlitangen - Movatn Delvis preparert 04.02.2020 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 04.02.2020 3.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 14.02.2020 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert tidligere 03.02.2020 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert tidligere 26.12.2019 2.1
374 Lysløypa i Nittedal Preparert tidligere 28.12.2019 4.0
406 Mattismyr - Delebekken Preparert tidligere 03.02.2020 5.4
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Preparert tidligere 03.04.2019 3.0
1148 Elnes - Mattismyr Ikke preparert 20.03.2019 1.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.5
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Ikke preparert 04.04.2019 1.8
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Ikke preparert 22.03.2019 4.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Ikke preparert 23.03.2019 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Ikke preparert 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Ikke preparert 15.03.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Ikke preparert 03.04.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Ikke preparert 20.03.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern Ikke preparert 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen Ikke preparert 14.03.2019 4.3
Skedsmo og Gjerdrum
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0

Edit