Skiforeningen

  • 439 løyper
  • 1778.6 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 14.12.2017 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 14.12.2017 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 14.12.2017 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 14.12.2017 5.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 14.12.2017 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.12.2017 10.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 01.12.2017 5.0
99 Jonsetangen - Vambu 29.11.2017 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.11.2017 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 01.12.2017 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 01.12.2017 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 01.12.2017 1.8
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 24.03.2017 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 25.03.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 03.03.2017 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 23.03.2017 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 11.03.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.03.2017 2.9
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2017 2.9
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 25.03.2017 8.5
458 Skileik på Ringkollen 24.03.2017 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 05.03.2017 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 25.03.2017 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
Skoglund - Skui
463 Damvann - Mikkelsbonn 14.12.2017 2.0
1246 Øyevann - Damvann 14.12.2017 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 13.02.2017 7.3
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 24.03.2017 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2017 4.0
313 Bogstad - Bjørnsgard 10.03.2017 2.2
314 Bogstad - Lathus 10.03.2017 1.9
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 11.05.2017 7.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 24.03.2017 8.1
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 14.12.2017 7.5
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 06.12.2017 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 06.12.2017 10.1
652 Bekkestua - Storøyungen N 13.03.2017 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 19.03.2017 2.0
649 Gruvelia - Engelstadvangen 21.03.2017 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 13.03.2017 3.8
150 Sjonken - Gruvelia 31.03.2017 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 12.03.2017 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 12.03.2017 1.9
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa 26.02.2017 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 10.03.2017 3.3
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 22.02.2017 2.0
951 Kloppa - Myrer 10.03.2017 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 10.03.2017 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 10.03.2017 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 07.03.2016 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2016 2.3
214 Siggerud - Holen 07.03.2016 1.7
589 Siggerud - Kloppa 07.03.2016 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 07.03.2016 5.3
Damtjern med omegn
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 14.12.2017 4.8
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 29.11.2017 6.8
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta 14.12.2017 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 07.03.2016 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 07.02.2017 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 26.02.2017 4.6
315 Lysløypa i Vollen 26.01.2016 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 10.11.2016 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.03.2017 1.5
26 Yggeset - Sydskogen 09.11.2016 4.8
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 06.03.2017 2.0
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 22.02.2016 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 09.03.2017 6.9
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 14.12.2017 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 14.12.2017 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 14.12.2017 3.0
49 Lysløypa på Fossum 14.12.2017 4.5
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 14.12.2017 0.8
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 14.12.2017 1.0
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) 29.11.2017 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 29.11.2017 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 29.11.2017 2.2
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 30.11.2017 1.8
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 30.11.2017 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 29.11.2017 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 30.11.2017 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 30.11.2017 1.3
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 10.03.2017 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 10.03.2017 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 10.03.2017 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 10.03.2017 0.7
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 18.03.2017 1.4
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 24.03.2017 0.8
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 24.03.2017 1.3
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 24.03.2017 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 24.03.2017 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 22.03.2017 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 22.03.2017 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 10.03.2017 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 11.03.2017 2.6
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 30.11.2017 3.6
117 Årnes - Tangenåsen S 11.03.2017 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 03.03.2017 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 10.03.2017 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 20.03.2017 1.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 09.03.2017 1.6
Grua - Mylla - Roa
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 02.12.2017 4.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 11.12.2017 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 05.12.2017 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 02.12.2017 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 22.03.2017 2.2
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 14.12.2017 6.0
104 Bislingen - Grønntjern 02.12.2017 1.7
103 Bislingen rundløype 02.12.2017 3.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 07.12.2017 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 09.03.2016 2.2
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 24.02.2017 1.9
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N 29.11.2017 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 01.12.2017 1.4
Tverrsjøen - Gjerdingen
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 14.12.2017 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 14.12.2017 2.5
221 Gjerdingen rundt 14.12.2017 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 14.12.2017 2.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.11.2017 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 01.12.2017 3.0
236 Ølja rundt 01.12.2017 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 31.03.2017 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 09.03.2017 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 09.03.2017 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 17.03.2017 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 25.03.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 24.03.2017 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 24.03.2017 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 22.03.2017 2.2
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 20.03.2017 10.6
Stryken - Harestua
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 14.12.2017 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 14.12.2017 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 14.12.2017 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 14.12.2017 7.5
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 14.12.2017 2.9
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 05.12.2017 4.6
301 Harestua - Svartbekken 02.12.2017 4.4
350 Lysløypa på Harestua 06.12.2017 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 29.11.2017 2.8
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 09.03.2017 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.02.2017 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 10.03.2017 5.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 11.03.2017 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 02.03.2017 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.03.2016 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.04.2017 3.0
106 Stryken - Stålmyra 25.03.2017 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.03.2017 2.2
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 10.03.2016 7.5
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2017 11.0
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 27.02.2017 3.3
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 05.03.2015 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 21.03.2017 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 13.03.2017 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 19.04.2017 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 20.03.2016 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 05.03.2015 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 09.03.2017 4.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
1057 Steindalen - Lauvtangen 10.03.2016 1.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 26.03.2017 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 25.03.2017 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 09.03.2017 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0
Kleivstua - Løvlia
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.12.2017 2.6
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.12.2017 3.7
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.3
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 04.12.2017 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 06.12.2017 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 06.12.2017 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 30.11.2017 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.03.2017 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 10.03.2017 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.03.2017 4.1
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 10.03.2017 7.4
70 Skileik Kleivstua 10.01.2016 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
Solli og omegn
209 Lysløypa på Solli 14.12.2017 7.5
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 14.12.2017 1.5
410 Sandungen N - Øyevann 14.12.2017 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 14.12.2017 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 14.12.2017 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 14.12.2017 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 14.12.2017 2.8
411 Solli - Vestlia 14.12.2017 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 14.12.2017 2.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 30.11.2017 4.0
28 Solli - Myggheim 06.12.2017 2.1
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 14.12.2017 1.9
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 14.12.2017 1.5
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 14.12.2017 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 14.12.2017 4.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 09.12.2017 4.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 05.12.2017 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 09.12.2017 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 06.12.2017 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 09.12.2017 3.8
218 Skrubbdal - Fløyta 29.11.2017 2.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2017 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2017 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
363 Elveli - Finnerud 03.03.2017 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 31.03.2017 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
438 Fløyta - Vensåsseter 23.03.2017 2.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 31.03.2017 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 13.03.2017 3.3
213 Galemyr - Stormyra 19.03.2017 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 21.03.2017 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 24.03.2017 23.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 09.03.2017 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 31.03.2017 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 31.03.2017 2.4
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 09.03.2017 2.3
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 21.03.2017 4.2
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.03.2017 2.2
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 05.04.2017 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2017 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 10.03.2017 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 18.03.2017 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 13.03.2017 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 10.03.2017 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.03.2017 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 10.03.2017 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 23.03.2017 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 08.03.2017 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 24.03.2017 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 24.03.2017 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 09.03.2017 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2017 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 24.03.2017 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 09.03.2016 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 05.04.2017 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 24.03.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 24.03.2017 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.03.2017 0.7
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 14.12.2017 3.3
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 29.11.2017 1.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 29.11.2017 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 28.11.2017 2.5
12 Dikemark - Fuglemyr 06.03.2017 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 09.03.2017 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 10.03.2017 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 11.03.2016 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 07.03.2017 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 09.03.2017 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 07.03.2017 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 10.11.2016 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 08.03.2016 4.5
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 11.03.2017 2.7
Oppegård - Vevelstad
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 14.12.2017 1.5
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 13.12.2017 1.1
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 22.02.2017 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 10.03.2017 3.4
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 10.03.2017 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 26.02.2017 4.7
1049 Stallerud - Bru 24.01.2016 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 26.02.2017 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 26.02.2017 3.8
Sollihøgda
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 14.12.2017 1.7
358 Lysløypa på Sollihøgda 14.12.2017 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 14.12.2017 7.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 14.12.2017 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 14.12.2017 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 14.12.2017 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 04.12.2017 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 06.12.2017 2.6
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 05.12.2017 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 04.12.2017 5.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter 01.12.2017 1.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 10.03.2017 8.0
85 Sollihøgda skileik 09.03.2017 0.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
Lommedalen
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.12.2017 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 10.03.2017 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 11.03.2017 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
41 Tveiter - Furuholmen 29.11.2017 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 29.11.2017 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 06.12.2017 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 29.11.2017 2.3
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 09.03.2017 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 09.03.2017 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 09.03.2017 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 09.03.2017 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 27.02.2017 1.6
316 Lysløypa på Holmen 21.01.2016 3.0
42 Lysløypa på Solvang 10.03.2016 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 11.02.2017 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 09.03.2017 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 09.03.2017 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 09.03.2017 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.9
280 Solvang - Bergsmarka 10.03.2016 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 11.11.2016 4.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 13.03.2017 3.2
413 Vakås - Jansløkka 09.03.2017 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 14.12.2017 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.12.2017 2.3
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 14.12.2017 2.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 06.12.2017 8.7
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 11.12.2017 5.7
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 06.12.2017 4.8
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 08.04.2017 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.04.2017 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 05.03.2017 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 31.03.2017 4.0
389 Koperud - Håkenstadsætra 13.03.2017 4.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua 23.03.2017 2.4
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 23.02.2017 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 06.03.2017 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 09.03.2017 6.8
Røyken - Spikkestad
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 14.12.2017 5.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 28.11.2017 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.11.2017 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 28.11.2017 3.4
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.11.2017 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 10.03.2016 9.0
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 05.12.2017 2.6
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 29.11.2017 2.3
1380 Blekketjern - Vensåsseter 18.03.2017 2.6
440 Burud - Vensåsseter 10.03.2017 4.1
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 18.03.2017 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 23.03.2017 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 08.03.2016 1.0
627 Skriverberget - Burud 10.03.2017 2.1
55 Stein - Skriverberget 10.03.2017 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 10.03.2017 2.8
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 14.01.2016 4.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 05.12.2017 0.8
446 Haga - Lund - Nygård 10.03.2017 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 10.03.2017 3.3
311 Nygård - Brunkollen 11.03.2017 2.0
60 Nygård - Skriverberget 10.03.2017 1.3
62 Skytterkollen - Nygård 10.03.2017 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 09.03.2016 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 09.03.2017 0.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
247 Sandbakken P - Krokhol 28.11.2017 4.3
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 23.02.2017 5.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 03.02.2015 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 23.02.2017 5.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
587 Kroerløypa 21.02.2014 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 07.03.2016 4.0
196 Lysløypa i Kroer 08.03.2016 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 07.03.2016 5.0
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
197 Vestbyrunden 07.03.2016 10.3
593 Ås - Kråkstad 08.03.2016 10.0
199 Ås -Trampen 08.03.2016 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 24.02.2017 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 26.02.2017 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 23.02.2017 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 26.02.2017 2.7
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 23.02.2017 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 08.03.2016 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 24.02.2017 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 08.03.2016 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 00.00. 0 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 08.03.2016 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 07.03.2016 6.1
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud 26.02.2017 3.3
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
806 Skotbu - Vientjern 26.02.2017 3.8
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 23.02.2017 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 24.02.2017 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 23.02.2017 3.2
801 Granerud - Vientjern 26.02.2017 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 26.02.2017 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 23.02.2017 4.7
Maridalen
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 26.02.2017 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 26.02.2017 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 14.01.2015 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.12.2017 5.5
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 23.02.2017 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 26.02.2017 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 23.02.2017 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 26.02.2017 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 26.02.2017 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 26.02.2017 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 10.03.2017 5.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 26.02.2017 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 14.12.2017 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad 01.12.2017 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 01.12.2017 2.5
100 Finnstad - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 25.03.2017 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 24.03.2017 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.03.2017 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 24.03.2017 3.0
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 24.03.2017 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 11.05.2017 1.5