Skiforeningen

  • 454 løyper
  • 1844.3 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 28.03.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 03.04.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 26.03.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 03.04.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 03.04.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 28.03.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 28.03.2018 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 03.04.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 03.04.2018 2.3
214 Siggerud - Holen 31.03.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 03.04.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 26.03.2018 5.3
Dikemark - Gullhella - Heggedal
477 Borgen skole - Borgenåsen 30.03.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 10.04.2018 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 06.04.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 16.03.2018 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 06.04.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 06.05.2018 1.0
26 Yggeset - Sydskogen 10.04.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 10.04.2018 2.0
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 15.04.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 15.04.2018 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 28.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 12.03.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2018 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 06.04.2018 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 14.04.2018 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 15.04.2018 2.7
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 15.04.2018 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 15.04.2018 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 15.04.2018 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 15.04.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 04.04.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 15.04.2018 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 15.04.2018 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 15.04.2018 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 15.04.2018 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 06.04.2018 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 06.04.2018 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 15.04.2018 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 15.04.2018 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 14.04.2018 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 27.03.2018 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 15.04.2018 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 15.04.2018 1.3
117 Årnes - Tangenåsen S 15.04.2018 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 09.03.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 15.03.2018 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 14.04.2018 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.03.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 15.04.2018 1.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 30.10.2018 3.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 06.04.2018 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.04.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 06.04.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 06.04.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.04.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.04.2018 2.9
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2018 2.9
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 15.04.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 15.04.2018 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.04.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 17.04.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.04.2018 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 14.04.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.04.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 06.04.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 17.04.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.04.2018 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
458 Skileik på Ringkollen 06.04.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 06.04.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.04.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.04.2018 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 07.04.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 25.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 25.03.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 21.03.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 07.04.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 30.04.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 03.05.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 03.05.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.04.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.04.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.04.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 13.04.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 22.04.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 13.04.2018 2.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 13.04.2018 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 15.04.2018 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 06.04.2018 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 06.04.2018 3.5
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 13.04.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 13.04.2018 4.0
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 20.04.2018 7.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 15.04.2018 8.1
Grua - Mylla - Roa
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 24.04.2018 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 13.04.2018 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 07.04.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 06.04.2018 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 07.04.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 07.04.2018 1.9
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 03.04.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 03.04.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 11.04.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 13.04.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 03.04.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 28.03.2018 4.7
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 01.04.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 01.04.2018 3.8
Røyken - Spikkestad
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 22.03.2018 9.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 13.04.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 06.04.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 28.03.2018 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 28.03.2018 2.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 13.04.2018 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 06.04.2018 2.0
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 15.04.2018 0.8
1460 Grini - Fossum 00.00. 0 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 00.00. 0 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 06.04.2018 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 06.04.2018 3.3
311 Nygård - Brunkollen 23.03.2018 2.0
60 Nygård - Skriverberget 06.04.2018 1.3
62 Skytterkollen - Nygård 06.04.2018 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 06.04.2018 0.8
Kleivstua - Løvlia
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.04.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.04.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.04.2018 3.7
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
652 Bekkestua - Storøyungen N 06.04.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 14.04.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 17.04.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 17.04.2018 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen 06.04.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 06.04.2018 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 20.04.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 17.04.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 06.04.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 06.04.2018 1.9
Skoglund - Skui
463 Damvann - Mikkelsbonn 14.04.2018 2.0
1246 Øyevann - Damvann 14.04.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 14.04.2018 7.3
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 06.04.2018 10.6
Svartbekken - Bislingen
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 06.04.2018 1.7
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 03.05.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 13.04.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 13.04.2018 1.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 27.03.2018 1.1
587 Kroerløypa 17.03.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 27.03.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 27.03.2018 5.0
590 Rustadjordet 27.03.2018 3.3
191 Søråsjordet 27.03.2018 1.8
197 Vestbyrunden 27.03.2018 10.3
593 Ås - Kråkstad 07.03.2018 10.0
199 Ås -Trampen 27.03.2018 4.1
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 13.04.2018 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 13.04.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 13.04.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2018 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.03.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 28.03.2018 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 13.04.2018 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 10.04.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 13.04.2018 3.3
447 Lysløypa på Dikemark 25.03.2018 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 22.03.2018 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 13.04.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 27.03.2018 2.5
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 19.01.2018 5.0
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
131 Delebekken - Kikutstua 12.04.2018 11.0
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 06.04.2018 3.3
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 06.04.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 06.04.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 07.04.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 06.04.2018 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 13.04.2018 3.6
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.04.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.04.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 27.03.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 27.03.2018 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 29.03.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 26.03.2018 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 14.03.2018 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 27.03.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 26.03.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 27.03.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 14.03.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 26.03.2018 6.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.04.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.04.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.04.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.04.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 13.04.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.04.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 13.04.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 13.04.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.04.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.04.2018 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.04.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 18.04.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 15.04.2018 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 15.04.2018 2.6
440 Burud - Vensåsseter 14.04.2018 4.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 15.04.2018 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 15.04.2018 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 15.04.2018 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 06.04.2018 1.0
627 Skriverberget - Burud 06.04.2018 2.1
55 Stein - Skriverberget 06.04.2018 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 14.04.2018 2.8
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 13.04.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 13.04.2018 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2018 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 14.04.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.04.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 06.04.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 06.04.2018 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 06.04.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.04.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 10.04.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 14.04.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.04.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 14.04.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 10.04.2018 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 06.04.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.04.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.04.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.04.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.04.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.04.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 03.05.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.04.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 16.04.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 06.04.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.04.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 06.04.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 14.04.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.04.2018 2.2
236 Ølja rundt 14.04.2018 7.0
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 06.04.2018 2.2
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 06.04.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 13.04.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 29.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 15.04.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 15.04.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 29.03.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.04.2018 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 06.04.2018 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 29.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 06.04.2018 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 29.03.2018 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 27.03.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 13.04.2018 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 11.04.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 06.04.2018 0.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 30.10.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 13.04.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 20.04.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 14.04.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 14.04.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.04.2018 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 14.04.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 25.04.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 07.04.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 07.04.2018 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 20.04.2018 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 27.04.2018 4.8
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud 27.03.2018 3.3
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
806 Skotbu - Vientjern 27.03.2018 3.8
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen 26.03.2018 2.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.04.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 26.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 16.04.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 06.04.2018 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 08.04.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.04.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.04.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 06.04.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.04.2018 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 15.03.2018 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.03.2018 6.9
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 21.03.2018 5.0
1485 Padderud - Brevik 00.00. 0 2.1
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) 00.00. 0 5.6
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N 13.04.2018 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 10.04.2018 1.4
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 26.03.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 27.03.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 27.03.2018 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 27.03.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 27.03.2018 4.7
Maridalen
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
Solli og omegn
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 30.10.2018 3.4
209 Lysløypa på Solli 21.04.2018 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 14.04.2018 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 21.04.2018 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
410 Sandungen N - Øyevann 14.04.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 13.04.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 13.04.2018 1.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 21.04.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 21.04.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 21.04.2018 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 15.03.2018 2.5
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2018 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 26.03.2018 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 26.03.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 12.03.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 20.03.2018 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 27.03.2018 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 06.04.2018 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 27.03.2018 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 15.03.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 15.03.2018 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 04.04.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 08.04.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 14.03.2018 1.9
280 Solvang - Bergsmarka 06.04.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 27.03.2018 4.3
41 Tveiter - Furuholmen 14.04.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 14.04.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 14.04.2018 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 13.04.2018 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 13.04.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 20.03.2018 1.5
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 13.03.2018 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 13.03.2018 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 13.03.2018 6.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 04.04.2018 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 04.04.2018 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 13.03.2018 4.4
247 Sandbakken P - Franskeplassen 04.04.2018 2.5
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 02.04.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 10.03.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 21.03.2018 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 21.03.2018 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 04.04.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 04.04.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 13.03.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 26.03.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 21.03.2018 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 21.03.2018 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 04.04.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 14.03.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 25.03.2018 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

Edit