Skiforeningen

  • 443 løyper
  • 1793.7 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 17.02.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 17.02.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 17.02.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 17.02.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 17.02.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 17.02.2018 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 17.02.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 2.3
214 Siggerud - Holen 17.02.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 17.02.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 17.02.2018 5.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
Dikemark - Gullhella - Heggedal
473 Eidsletta - Yggeset 17.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 17.02.2018 1.0
26 Yggeset - Sydskogen 17.02.2018 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 17.02.2018 2.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 16.02.2018 2.0
25 Lysløypa i Vardåsen 16.02.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 16.02.2018 2.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 16.02.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
475 Yggeset - Vollen 16.02.2018 1.9
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 17.02.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 17.02.2018 1.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 17.02.2018 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 17.02.2018 3.0
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 17.02.2018 0.8
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) 17.02.2018 1.3
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 17.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 17.02.2018 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 17.02.2018 2.2
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 17.02.2018 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 17.02.2018 3.0
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 17.02.2018 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 17.02.2018 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 17.02.2018 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 17.02.2018 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 17.02.2018 1.3
1377 Østernvann V - Hestemyra 17.02.2018 1.6
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 16.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 16.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 16.02.2018 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 16.02.2018 0.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 16.02.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 16.02.2018 4.5
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 16.02.2018 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 16.02.2018 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 16.02.2018 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 16.02.2018 2.6
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 15.02.2018 3.6
117 Årnes - Tangenåsen S 16.02.2018 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 16.02.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 16.02.2018 0.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.02.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 16.02.2018 1.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
Ringkollen og omegn
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 17.02.2018 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 17.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 17.02.2018 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 17.02.2018 4.5
95 Lysløypa på Ringkollen 17.02.2018 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 17.02.2018 2.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 17.02.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 17.02.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 17.02.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 17.02.2018 10.5
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 17.02.2018 5.2
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 16.02.2018 5.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.02.2018 4.0
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.02.2018 2.9
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.02.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.02.2018 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 16.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 16.02.2018 3.0
458 Skileik på Ringkollen 16.02.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 28.01.2018 6.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 16.02.2018 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 16.02.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.02.2018 4.8
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 17.02.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 16.02.2018 4.0
313 Bogstad - Bjørnsgard 16.02.2018 2.2
314 Bogstad - Lathus 16.02.2018 1.9
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 16.02.2018 7.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 16.02.2018 8.1
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 10.02.2018 1.9
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 17.02.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 17.02.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 17.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 17.02.2018 1.5
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 17.02.2018 4.7
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 17.02.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 17.02.2018 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
Røyken - Spikkestad
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 16.02.2018 9.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 16.02.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 16.02.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 16.02.2018 3.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 16.02.2018 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 12.02.2018 2.0
Bødalen - Åros
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 17.02.2018 0.8
311 Nygård - Brunkollen 17.02.2018 2.0
446 Haga - Lund - Nygård 16.02.2018 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 16.02.2018 3.3
60 Nygård - Skriverberget 16.02.2018 1.3
62 Skytterkollen - Nygård 16.02.2018 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 16.02.2018 0.8
Kleivstua - Løvlia
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.02.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 17.02.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.02.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 17.02.2018 5.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 17.02.2018 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 17.02.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 17.02.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 17.02.2018 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua 17.02.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 17.02.2018 7.4
1223 Torgetjern - Frøshaug 17.02.2018 3.7
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 16.02.2018 4.4
92 Kleivstua - Torgetjern 16.02.2018 3.7
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 08.02.2018 2.1
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
652 Bekkestua - Storøyungen N 17.02.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 17.02.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 17.02.2018 3.8
651 Storøyungen N - Gruvelia 17.02.2018 1.9
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 11.02.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 16.02.2018 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 16.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 16.02.2018 2.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 16.02.2018 3.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
Skoglund - Skui
463 Damvann - Mikkelsbonn 17.02.2018 2.0
1246 Øyevann - Damvann 17.02.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 16.02.2018 7.3
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 16.02.2018 10.6
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 16.02.2018 1.1
587 Kroerløypa 14.02.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 16.02.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 16.02.2018 5.0
590 Rustadjordet 16.02.2018 3.3
191 Søråsjordet 16.02.2018 1.8
197 Vestbyrunden 16.02.2018 10.3
593 Ås - Kråkstad 16.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 16.02.2018 4.1
Dikemark - Haukelia
1064 Dikemark - Skjellestad 17.02.2018 4.4
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 16.02.2018 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 16.02.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 16.02.2018 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 16.02.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 16.02.2018 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 16.02.2018 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 16.02.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 16.02.2018 3.3
447 Lysløypa på Dikemark 16.02.2018 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 16.02.2018 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 16.02.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 12.02.2018 2.5
Hakadal - Nittedal
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 17.02.2018 3.3
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 17.02.2018 5.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 17.02.2018 5.2
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 17.02.2018 3.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 17.02.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 12.01.2018 7.5
131 Delebekken - Kikutstua 16.02.2018 11.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
149 Hakkim - Råsjøstua 16.02.2018 5.0
933 Lauvtangen - Buvann 10.02.2018 1.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.02.2018 8.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 17.02.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 17.02.2018 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus 17.02.2018 2.7
739 Skeidarkollen - Eikjol 17.02.2018 1.8
216 Ski - Skeidarkollen 17.02.2018 6.1
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2018 3.0
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.02.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 16.02.2018 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 16.02.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 16.02.2018 7.0
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 17.02.2018 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 17.02.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 17.02.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 17.02.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 17.02.2018 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.02.2018 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 17.02.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 17.02.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 17.02.2018 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 17.02.2018 3.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 16.02.2018 1.7
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2018 2.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 16.02.2018 1.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 17.02.2018 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 17.02.2018 2.6
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 17.02.2018 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 17.02.2018 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 17.02.2018 1.7
440 Burud - Vensåsseter 16.02.2018 4.1
600 Kolsås skisenter - Stein gård 16.02.2018 1.0
627 Skriverberget - Burud 16.02.2018 2.1
55 Stein - Skriverberget 16.02.2018 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 16.02.2018 2.8
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 16.02.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 16.02.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 16.02.2018 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 16.02.2018 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 16.02.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 16.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 16.02.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 16.02.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 16.02.2018 1.2
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.02.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.02.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 16.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 16.02.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 16.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 15.02.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.02.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 16.02.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 16.02.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 16.02.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 16.02.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 16.02.2018 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 16.02.2018 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 16.02.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 16.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.02.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 16.02.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 16.02.2018 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 16.02.2018 4.5
Kikut og omegn
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 17.02.2018 1.0
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern 17.02.2018 1.8
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.02.2018 2.2
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 16.02.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 16.02.2018 6.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta 16.02.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 16.02.2018 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 10.02.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 16.02.2018 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 16.02.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 16.02.2018 1.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.02.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 16.02.2018 1.0
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.02.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 16.02.2018 1.5
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 0.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 17.02.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.02.2018 3.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 17.02.2018 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 17.02.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 17.02.2018 5.7
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 16.02.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 28.01.2018 4.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.02.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 13.02.2018 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 16.02.2018 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 16.02.2018 4.8
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud 16.02.2018 3.3
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
806 Skotbu - Vientjern 16.02.2018 3.8
Lommedalen
1222 Tverrelva - Frøshaug 17.02.2018 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 09.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 16.02.2018 6.9
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 13.02.2018 4.3
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 16.02.2018 1.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 16.02.2018 5.0
Svartbekken - Bislingen
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 06.02.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 16.02.2018 1.7
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 16.02.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 16.02.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 16.02.2018 1.9
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N 17.02.2018 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 17.02.2018 1.4
Tverrsjøen - Gjerdingen
221 Gjerdingen rundt 17.02.2018 10.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 17.02.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 17.02.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
236 Ølja rundt 17.02.2018 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 16.02.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 15.02.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.02.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 16.02.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 15.02.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 16.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.02.2018 2.9
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.02.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.02.2018 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.02.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.7
Maridalen
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 17.02.2018 3.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.02.2018 9.0
301 Harestua - Svartbekken 17.02.2018 4.4
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 17.02.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 17.02.2018 5.5
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 17.02.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 17.02.2018 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.02.2018 4.6
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 16.02.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 16.02.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 14.02.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.02.2018 2.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 12.02.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 16.02.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 09.02.2018 2.2
Solli og omegn
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 17.02.2018 1.5
410 Sandungen N - Øyevann 17.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 17.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 17.02.2018 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 17.02.2018 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 17.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 17.02.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 17.02.2018 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 17.02.2018 2.5
209 Lysløypa på Solli 16.02.2018 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 16.02.2018 4.0
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
648 Hvalstad - Billingstad 17.02.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 17.02.2018 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 17.02.2018 1.3
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 17.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.9
41 Tveiter - Furuholmen 17.02.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 17.02.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 17.02.2018 3.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 17.02.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 17.02.2018 1.5
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 16.02.2018 3.3
46 Jansløkka - Semsvannet 16.02.2018 1.6
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 16.02.2018 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 16.02.2018 2.4
280 Solvang - Bergsmarka 16.02.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 16.02.2018 4.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 16.02.2018 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
Losby - Vangen
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 10.02.2018 6.7
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 16.02.2018 6.8
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 16.02.2018 5.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
247 Sandbakken P - Krokhol 16.02.2018 4.3
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 16.02.2018 5.9
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 16.02.2018 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 16.02.2018 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.02.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 16.02.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 16.02.2018 4.8
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.02.2018 4.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 16.02.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.02.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 16.02.2018 1.4
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 17.02.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 17.02.2018 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 17.02.2018 1.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 16.02.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 16.02.2018 2.5