Skiforeningen

  • 450 løyper
  • 1829.9 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 15.03.2018 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.03.2018 6.9
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2018 2.7
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 13.03.2018 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 13.03.2018 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 13.03.2018 6.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 04.04.2018 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 04.04.2018 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 13.03.2018 4.4
247 Sandbakken P - Franskeplassen 04.04.2018 2.5
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 02.04.2018 5.9
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 21.03.2018 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 21.03.2018 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 04.04.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 04.04.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 13.03.2018 8.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 21.03.2018 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 21.03.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 04.04.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 14.03.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2

Edit