Løypenytt 2014/2015

Rydding, planering, merking, skilting, nye traseer. Hva er gjort av utbedringer før årets skisesong? Her får du oversikten!

Det gjøres en betydelig innsats for at du skal kunne nyte skituren i fine skiløyper. En ting er prepareringen i løpet av skisesongen. Men svært mye skjer før snøen og løypemaskinen kommer. Vi har samlet informasjon fra de som er med i samarbeidet om Skiforeningens føremelding. I parentes oppgis kilden for informasjonen.

I denne artikkelen finner du lenker til de fleste traseene som omtales. Vil du skaffe deg det store overblikket over løypenettet, kan du ta fram Skiforeningens løypekart med oppdatert preppestatus, som viser mesteparten av løypenettet fra Moss og Hurum i sør til Eidsvoll og Dokka i nord - til sammen rundt 4800 kilometer med løyper. Du kan også gå til føremeldingen, og klikke deg inn til de ulike områdene. Der finner du informasjon om føreforholdene, løypeoversikt med preppestatus og lenke til kart for det aktuelle området. Føremeldingen lages av Skiforeningen i samarbeid med over 60 kommuner, idrettslag og løypelag.

Hurummarka

Kjekstadmarka

Vestmarka

Bærumsmarka

 • Stein gård: Utgangen på løypa mot Valler mot Valler er lagt om ut fra jordet på Stein gård. Prepareringen blir dermed lettere, ved at man unngår en bratt og steinete bakke. Løypa vil nå også kunne kjøres opp med løypemaskin mellom Stein gård og Dælivann ved store snøfall. (Skiforeningen)
 • I retning Fiskelaustjern er utgangen på løypa lagt om for å lette prepareringen og gi bedre forhold for skiløperne. Forøvrig er det gjennomført vanlig vegetasjonsrydding i løypene. (Skiforeningen)

Krokskogen

Nordmarka

Lillomarka

Romeriksåsene - Nannestad

Østmarka

Sørmarka

 • Vi har lagt flis fra lysløypa i Oppegård og opp mot viltlokket over motorveien. Videre har vi planert fra viltlokket i samme løype mot Stallerudhytta, samt lagt ned nye rør og stikkrenner. Her blir det tatt en del trær langs traseen gjennom tett skog for å sikre at snøen kommer ned i løypa. Det vil også bli tatt noen trær i tett skog langs løypa rundt Buåsen. (Skiforeningen)
 • I kunstsnøløypa på Østre Greverud er snøanlegget utbedret med nye vann- og strømuttak. Det er også planert noen strekk i løypa og lagt nye stikkrenner. (Skiforeningen)
 • I Nøstvedtmarka er det er tatt ut ca. 7000 kubikkmeter tømmer og løypa fra Hebekk forbi Haugland gård og grunneier melder at strekket ikke vil ikke vil bli utbedret før til våren. (Skiforeningen)
 • Løypene i Nøstvedtmarka blir også berørt av byggingen av Follobanen. Utbyggingen gjør at vi ikke kommer fram med stor løypemaskinen og prepareringen vil bli utført med snøscooter. (Skiforeningen)
 • Vi har lagt om litt på traseen fra idrettsplassen til Unås og videre opp til Tyrihjellen. Dette er en helårstrasé som Gjensidige, private bidragsytere og mange timers dugnad har gjort mulig å etablere. Denne er barket og stort sett klar. Vi er også blitt lovet midler for å lyssette denne strekningen, slik at det blir lys fra idrettsparken og helt inn til Gaupesteinshytta. (Hobøl idrettslag)
 • Vi har fått en ATV med belter fra Sparebankstiftelsen og er gitt klarsignal til å kjøpe ny sporsetter samt ku-matte for slodding. (Hobøl idrettslag)

Follomarka

Hadelandsåsene

 • År to av tre i skilt- og tavleprosjektet er tilbakelagt. Over 500 skilter er satt opp. Alle gamle skilt er fjernet. 30 «Her er du nå-kart», samt gradestokk, er satt ut i hovedkryssene. (Øståsen Skiløyper)

Gjøvik, Toten og Land

 • Gjøvik sør – lysløypa fra søndre bydel: Mellom Nye Vestre Totenveg ved Holmbo via Østbyhøgda til Markestadvegen er lysløypa blitt fornyet sist høst. Stolper, armatur og ledninger er skiftet ut. Det er dessuten foretatt noen justeringer av skiløypetraseen samt breddeutvidelser. I praksis er det 4,5 km ny lysløype, et stort løft. Den gamle lysløypa som ble etablert på 70-tallet, var preget av ustabilt lys og var på alle måter moden for full utskifting. Mellom Markestadvegen og Lerudåsen gjestår 3 km med gammel lysløype før en kommer inn på nettet til Vestre Toten. Det er sendt spillemiddelsøknad for utskifting av denne strekningen. Trolig blir prosjektet her realisert i 2016. (Gjøvik kommune)
 • Vardalsåsen – Skumsjøen: Øst for Skumsjøen og nord for Osbakken har skiløypa, i samråd med grunneier og Skumsjøen Hytteeierforening, fått en ny brukervennlig trasé. Her ligger det an til ytterligere omlegging og utbedring neste år. Skiløypa brukes sommerstid i turløypa Skumsjøen rundt. (Gjøvik kommune)
 • Gjøvikmarka – Glæstadhøgda: Her er den gjennomgående hovedløypa i traseen Solbaken - Gravåsen, lagt vekk fra en skogsveg som tidvis blir brøytet. Omleggingen på en kilometer har skjedd i samråd med grunneier. (Gjøvik kommune)
 • Snertingdal, mellom Ringsjøen og Hemsangen: Løypa Flutua - Svearoa på 3,8 km har på lengre strekninger blitt flyttet fra veg til utmark. Nye traseer er opparbeidet. Omleggingene gjør at løype-forbindelsen blir atskillig mer fristende å bruke. Løypa går forbi Nykirke og er en viktig tverrforbindelse mellom flere turområder. I stedet for å kjøre på vei, kan løypekjøreren nå sette ordentlige skispor langs mesteparten av denne strekningen. Det er også foretatt omlegginger langs løypa fra Svearoa til Hemsangen for å unngå brøytede veier. (Gjøvik kommune)
 • Kårstadseterbrua over Vismunda ble ødelagt av flom for halvannet år siden. Det er bygget en ny bro, og løypemaskinen har dermed grei tilgang til løypenettet på Biriåsen. Fra Biri Øverbygd er det dessuten flere og flere som velger å kjøre over Kårstadseterbrua og ned til parkeringsplassen ved Ytteråsvegen. Her er det fint å gå opp til Stormyrrunden og Skihytta i Snertingdal. (Gjøvik kommune)

Totenåsen

Eidsvoll - Nes

God tur i løypene!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

Ut på tur - eldre nyheter

18 Des 2014

Ny app: Føremelding og kart rett i lomma

Av Redaksjonen | Ut på tur

Få oversikten over skiføret rett i lomma! Skiforeningens nye app byr på løpende oppdatert preppestatus og nedlastbare kart. Utgangspunktet er Skiforeningens populære føremelding.

06 Des 2014

Følg med på nettkamera

Av Redaksjonen | Ut på tur

Kamera går! Hele døgnet. Ferske bilder fra ti nettkameraer viser fortløpende hvordan det ser ut på viktige utfartssteder og turmål. Det er bare å følge med!

29 Sep 2014

1000 ting å gjøre på sykkel

Av Redaksjonen | Ut på tur

Kanskje du har syklet mye i skog og mark. Du har sett mye variert og vakker natur. Men det er garantert mange steder hvor du aldri har vært. Nå kan Skiforeningen presentere ikke mindre enn 1000 sykkelruter og -turforslag – fra Moss i sør, via hele Oslomarka, til Gjøvik i nord. 88 av dem er nettopp kommet på nett. Kanskje du skal prøve noen av dem før vinteren kommer?