Barmarksarbeider må til for å få løyper

I alle marker gjennomføres det et omfattende arbeide i løypenettet sommerstid med rydding, klopping, skilting o.a. De fleste marker har også områder og løyper der snøen legger seg tidlig og hvor det er skimuligheter.

Kjekstadmarka barmarksarbeider: I tillegg til vanlig rydding og merking er det gjort en omlegging av løypa under kraftledningen ved Trangeberga som gir forbedrede rundturmuligheter. Tidligløyper: Kjekstad Golfbane er et bra utgangspunkt for en skitur tidlig i sesongen. Det prepareres mot Bertelsmyr og Torsbråten.

Vestmarka barmarksarbeider: Løypenettet i Vestmarka er ryddet og merket og er klart til ny sesong. Tidligløyper: Solli ligger høyt, er snørikt og er et bra utgangspunkt for de første skiturene.

Krokskogen barmarksarbeider: Skiløypa (og sykkelstien) fra Løvlia til Gaupe- skardveien er utbedret i løpet av høsten. Det samme er løypa fra Løvlia til Nibbitjern. Det er også utbedret en kort strekning på Grenaderløypa langs Svarten og i hovedløypa langs Oppkuvvann. En rekke scooterløyper i de vestre deler av Krokskogen er ryddet av frivillige i løpet av høsten. Dersom det kommer nok snø i vinter, er tilbudet i denne delen av Marka betydelig bedret.

Ringkollen: Konkurranseløypene utfra skisenteret på Ringkollen er godt planerte og gir skimuligheter selv på lite snø. Løypene i området Jonsetangen ved Øyangen til Vambu – Ugla og Spålen er ryddet spesielt godt for å kunne tilby skimuligheter på minimalt snødekke.

Sollihøgda: Djupdalsløypa som starter fra Høymyr ved Sollihøgda, går på skogsbilvei og kan prepareres på lite snø. Deler av løypa er lyssatt. Kleivstua: Her er det som regel gode ski- og føreforhold tidlig i sesongen. Hit kommer du ved å kjøre bomveien opp fra Sundvolden.

Sørkedalen: Sørkedalen er også et snøsikkert sted. Det er ikke tilfeldig at Skiforeningens skiskoler har hovedbasen her innerst ved Skansebakken. Lysløypa ved langrennslokalet snølegges tidlig. Her produserer Skiforeningen snø til skiskoler og til løypenettet for øvrig. Den snøsikre traseen fra Skansebakken via Gråseterveien til S. Heggelivann har vanligvis meget gode snøforhold fra sesongstart til førefall. I år er det skogsdrift langs denne traseen, som vil bli brøytet i hele vinter. Vi anbefaler derfor å velge løypa som prepareres på Heggeliveien i stedet. Parker ved Elveli nedenfor Sørkedalen skole og følg veien mot Langlivann til Pipenhus. Her starter løypa ca. 100 meter nord for bommen.

Bærumsmarka barmarksarbeider: Løypenettet i Bærumsmarka er ryddet og ligger klart for vinteren. Løypene fra Venssåsseter til Kampen og løypa fra Hvitsteinvann til Tjæregrashøgda er utbedret i høst. To bruer er byttet ut i løpet av høsten. Bærum kommune og Bærums Verk I.L. samarbeider om utbyggingen og forbedringen av løypenettet på Eineåsen utfra Gullhaug. Løypene i Trulsrudmarka mot Lommedalen skole er utbedret. Tidligløyper: Løypenettet rundt Fossum er godt planert, og det kreves ikke mange cm snø før det er mulig å gå på ski her. Åbortjernsveien fra nordenden av Østernvann til Triungsvann er vanligvis den løypa som først prepareres i Bærumsmarka.

Nordmarka Nord barmarksarbeider: I tillegg til vanlig rydding og merking er det utført arbeider i løypenettet i denne delen av Marka som skiløperne vil få glede av til vinteren. Ny fin runde fra Svartbekken opp i Bislinglia mot Mylla sag og Grønntjern. Det vil bli preparert med snøscooter langs kanten av veien fra Mylla dam til Trantjern. Ny snøsikker løype ved Sandungskroktjern mot Kikut. Utbedring av løypa fra Grua stasjon til Svartbekken. På Harestua er arbeidet med å anlegge løype mellom Harestua skole og Harestua lysløype startet. Det er rettet opp skader etter hogst i skiløypa mellom Stormyra, Kalvsjø og Jevnaker. I det nyanlagte løypenettet nord for Mylla er det lagt ned mye arbeide med rydding, fjerning av kvist m.m. Idrettslagene, lokalbefolkningen, hytteiere o.a. interessenter i området rundt Mylla i Nordmarka Nord har tatt initiativ til utbedring og fornyelse av løypenettet i denne delen av Marka og dannet Mylla Løypeforening. Planlegging, rydding, merking o.a nødvendig arbeide i forbindelse med løypearbeidet i dette området gjøres i forståelse og i samarbeide med Skiforeningen og Lunner kommune. Tidligløyper: Løypa fra Svartbekken til Gjerdingen (og evt. rundt Gjerdingen) er den første løypa som prepareres i Nordmarka Nord. Ta av til venstre ved Harestua og kjør halvveis mot Mylla. Parkering på høyre side av veien. Ved Svea I.L.s lysløype, nord for Svea, er det vanligvis skimuligheter tidlig i sesongen.

Nordmarka Syd barmarksarbeider: Løypenettet er ryddet og merket i sommer og høst. Det er utført grave- og dreneringsarbeider på vanskelig punkter i deler av Holmenkollmarsjtraseen og i løypenettet forøvrig. Tidligløyper: Elveli–Heikampveien–Hansemyra–Fyllingen–Kikutstua er utbedret og vil gi skimuligheter på lite snø. Denne løypa krysser Bjørnebergveien som har forbindelse til Deledalsveien. Fine skimuligheter også her. Fra Kikut anbefales Holmenkollmarsjtraseen videre mot Gørja og Delebekken. I Nasjonalanlegget i Holmenkollen blir det lagt ut kunstsnø så snart dette er mulig.

Romeriksåsene barmarksarbeider: Løypenettet er ryddet og merket i sommer og høst. Tidligløyper: Snøen legger seg tidlig og går sent på Romeriksåsene. Fine utgangspunkter for tidligskituren er Hakkim og Sjonken. Hakkim: Kjør Hadelandsveien mot Nittedal til kryss Hakadal Verk, ta av til høyre mot Ås gård. Bomvei videre til Hakkim. Parkering og løypestart. Fra Nannestad. Bomvei til Sjonken. Parkering og løypestart.

Østmarka barmarksarbeider: Foreningen Øx rydder og merker skiløypenettet i Østmarka i samarbeide med Skiforeningen. Det arbeides med ny stormaskinløype gjennom Enebakk via Fjellfuglleiken i Ski kommune til Krokhol i Oppegård kommune. Tidligløyper: På Skullerudstua vil Skiforeningen i samarbeide med Friluftsetaten. Oslo kommune og Rustad I.L. produserer snø for skiskole, skileik og rundløype. Krokholveien fra Krokhol Golfbane til Skjelbreia og Sandbakken er et av de mest snøsikre områdene i Østmarka. Her er det mulig å preparere løyper på lite snø. Det prepareres også rundløype på golfbanen på Krokhol.

Sørmarka barmarksarbeider: Løypenettet er ryddet og merket i sommer og høst. Lysløypa på Golfbanen på Greverud er forlenget i samarbeide med kommunen. Tidligløyper: Vannledningstraseen fra Siggerud til Vevelstad er godt planert og prepareres på lite snø. Skiforeningen, Ski, Oppegård og Ås kommuner samt Skimt og Oppegård I.L. samarbeider om snøproduksjonen på Greverud. Dette har gitt et meget godt skitilbud på golfbanen på Greverud. Her er det tilrettelagt for skiskole og skileik samt rundløype og lysløype. Selv i den vanskelige sesongen vi hadde i fjor var det skimuligheter her hele vinteren.

Frogn: Det er snøproduksjonsanlegg på golfbanen i Drøbak. Dette gir skimuligheter tiltross for lite snø og ofte vanskelige forhold.


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

28 Nov 2005

Løypebasene er klare til dyst

Skiforeningen generelt - eldre nyheter

01 Des 2005

Tid for julekalender

Av Skiforeningen | Skiforeningen generelt

Det snør, det snør, tiddelibom . . . og nå er det julekalender tid. Kjentmannsmerkets venner har for annet år på rad sin kjentmannskalender, laget av Kjentmanns-Marianne!

28 Nov 2005

Løypebasene er klare til dyst

Av Olav Harlem | Skiforeningen generelt

Skiforeningens løypemannskaper er godt forberedte til ny innsats. Løypenettet er ryddet og merket. Prepareringsmaskiner og snøscootere er vedlikeholdt og klargjort for innsats i en ny sesong. Løypebasen i Sørkedalen, Per Gulbrandsen, er spesielt fornøyd. En splitter ny preparerings- maskin, med bl.a. forbedret sporfres for harde og isete forhold, er bestilt. Skiløperne i denne delen av Marka kan glede seg!

23 Nov 2005

Julebord på Kikut 6. desember!

Av Annemarie Erichsen | Skiforeningen generelt

Alle Skiforeningen's medlemmer over 55 år er hjertelig velkommen. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmeldingen.