Sist oppdatert: 19.02.2019 00:05

Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Preparert tidligere Klassisk og fristil4.7 km
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere Klassisk1.7 km
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere Klassisk og fristil2.6 km
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere Klassisk og fristil4.5 km
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil3.5 km
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere Scooter8.0 km
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere Fristil0.2 km
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere Klassisk og fristil7.7 km
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Preparert tidligere Scooter2.2 km
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Preparert tidligere Klassisk5.7 km
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert tidligere Klassisk7.0 km
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere Klassisk6.2 km
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere Klassisk og fristil1.5 km
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere Klassisk3.5 km
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert Scooter1.4 km
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert Scooter1.7 km
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.