Løypekart med preppestatus oppdatert hele døgnet
Sist oppdatert: 25.04.2018 00:05

Bilde nr 28791 fra bildearkivet - Lustjernsmyrene i full vinterskrud, foto: Steinar Kjærnsrød

Sjekk kartet for siste oppdatering av prepareringen i området.

Se eventuelt liste over preparerte løyper i området

Se våre forslag til skiturer i HadelandsåseneIsen på vannene i Marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg i vinter, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar. Følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.Skiforeningens Turskøytegruppe holder kurs i issikkerhet. Husk også at det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Ønsker du å lære mer om turskøyting og issikkerhet anbefaler vi denne artikkelen fra turskøytegruppen.Tingelstad
1345 Augedal gård - Markafeltet Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20181.8 km
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20182.6 km
1096 Jorstad - Alm - Rækken Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20183.1 km
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20182.7 km
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20182.2 km
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20186.6 km
1090 Lysløypa i Tingelstad Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil10.03.20182.3 km
1346 Markafeltet - Julibakka Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20183.6 km
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20183.1 km
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20185.1 km
1099 Rundløype Sanne skole Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20181.3 km
1095 Rækken - Forten - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20183.0 km
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20184.5 km
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Preparert tidligere Klassisk og fristil10.03.20183.1 km
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde Preparert tidligere Klassisk og fristil26.02.20185.4 km
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil14.03.20188.1 km
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil29.03.20184.9 km
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil28.03.20184.7 km
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken Ikke preparert Klassisk og fristil04.02.20151.2 km
20©17 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.