Løypekart med preppestatus oppdatert hele døgnet
Sist oppdatert: 22.03.2018 00:05

Bilde nr 28866 fra bildearkivet - Rast under furua, foto: Jørgen Øverbye

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som preparerer løypene i Lillomarka og Gjelleråsen. Følg med på kartet for å se hvor det er preparertNB! Skiløypa på veien Damputtbekken - Sandermosen - Skillingsdalen brøytes i vinter grunnet skogsdrift. BaneNor vil i nær fremtid stenge parkeringen på Sandermosen stasjon pga farlige situasjoner med parkerte biler og biler som ikke kommer seg over planovergangen.Pga. store snømengder er det innført ekstraordinær båndtvang i Oslo, Asker, Bærum, Fet, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Rælingen, Lørenskog, Lunner, Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran kommuner.Se eventuelt liste over preparerte løyper i området

Se våre forslag til skiturer i LillomarkaIsen på vannene i Marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg i vinter, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar. Følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.
Melding fra Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 27. februar 2018: Grunnet store snømengder tapper nå Vann- og avløpsetaten mer vann enn normalt ut fra Nordmarka for å redusere mulige vårflommer. Det fører til at man kan oppleve dårligere is på regulerte vann, spesielt i nærheten av demninger, elveos eller utløp/inntak til tunneler og overføringer.Husk at det ikke finnes sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.Skytta - Gjelleråsen
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lysløype Preparert tidligere Fristil
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lysløype Preparert tidligere Klassisk
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lysløype Preparert tidligere Klassisk
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lysløype Preparert tidligere Klassisk
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lysløype Preparert tidligere Klassisk
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere Klassisk
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere Klassisk
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lysløype Preparert tidligere Klassisk
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lysløype Preparert tidligere Scooter
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
667 Årvoll - Breisjøen Preparert tidligere Klassisk
Maridalen
678 Hammeren - Sander Preparert i går Klassisk
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert i går Klassisk
662 Monsetangen - Myrvang Preparert i går Klassisk
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert i går Klassisk
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert i går Klassisk
676 Sander - Dausjøen Preparert i går Klassisk
677 Sander - Monsetangen Preparert i går Klassisk
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert i går Klassisk og fristil
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert tidligere Klassisk
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere Klassisk
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere Klassisk
777 Kjelsås - Sander Preparert tidligere Klassisk
680 Konkurranseløype Kjelsås Preparert tidligere Klassisk og fristil
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere Klassisk
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere Klassisk
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Preparert i går Klassisk
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert i går Klassisk og fristil
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lysløype Preparert i går Klassisk
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Preparert i går Klassisk og fristil
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Preparert i går Klassisk
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert i går Klassisk
143 Vennervann - Kringler - Sinober Preparert i går Klassisk
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert tidligere Klassisk
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere Klassisk
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere Klassisk
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen Preparert tidligere Klassisk
1238 Tøyenparken Preparert tidligere Klassisk
1239 Valle Hovin Preparert tidligere Klassisk
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert i går Fristil
231 Linderudkollen - Solemskogen Preparert i går Klassisk
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lysløype Preparert i går Klassisk og fristil
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lysløype Preparert i går Klassisk og fristil
663 Myrvang - Damputtbekken Preparert i går Klassisk
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Preparert tidligere Fristil
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
1282 Solemskogen - Myrvang Preparert tidligere Klassisk og fristil
139 Solemskogen - Revlia Preparert tidligere Klassisk og fristil
20©17 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.