Løypekart med preppestatus oppdatert hele døgnet
Sist oppdatert: 24.03.2018 00:05

Bilde nr 29029 fra bildearkivet - Sol på Tverrsjøstallen, foto: Odd Stiansen

Stryken/Svartbekken: Skiforeningen 23/3 kl. 06:27: -2,5 grader og overskyet. Total snødybde er 100-150 cm. Det er fine forhold i Marka. I dag vil det bli vedlikeholdspreparering av løypene til Kikut over vannene og Katnosa/Gjerdingen. Nå kjøres det ett spor og glatt eller to spor med glatt i midten i maskinløypene. Med frost om natten og varmegrader på dagen kan det være skarpt føre på morgenen.God tur!

Smøretips: Fiolett V45 og mykere voks utover dagen, eller felleski.Svea/Mylla: Mylla løypeforening 23/3 kl. 01:05: -5 grader og pent. Total snødybde er 100-160 cm. Kl. 00.30 var det -7 på Mylla dam og -4,5 på Nordstrand. Det er nå nypreppet fra Mylla dam - Trantjern - Åsjøveien -Formoløypa - Bislingflaka - barnebakken i slalombakken - Bislingveien og Kanalløypa - Svea - Grua - Stormyra - ned til Kalerasen - Ake, lek og bålplass på Skjerpelykkja - Ballangerud - Trantjern - Mylla dam..NB! Pga. store snømengder er det innført ekstraordinær båndtvang i Oslo, Asker, Bærum, Fet, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Rælingen, Lørenskog, Lunner, Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran kommuner.Se eventuelt liste over preparerte løyper i området

Se våre forslag til skiturer i Nordmarka nordIsen på vannene i Marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg i vinter, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar. Følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.
Melding fra Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 27. februar 2018: Grunnet store snømengder tapper nå Vann- og avløpsetaten mer vann enn normalt ut fra Nordmarka for å redusere mulige vårflommer. Det fører til at man kan oppleve dårligere is på regulerte vann, spesielt i nærheten av demninger, elveos eller utløp/inntak til tunneler og overføringer.
Av samme årsak vil Løvenskiold starte forsiktig nedtapping av Harestuevannet. Elvann og Langvann er, som tidligere år på senvinteren, allerede tappet ned. Det går skiløyper over nevnte vann og isen vil kunne påvirkes.Husk at det ikke finnes sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere Scooter
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr Preparert i går Klassisk og fristil
406 Mattismyr - Delebekken Preparert i går Klassisk
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Preparert i går Scooter
399 Holmetjern - Gørjahytta Preparert tidligere Scooter
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Preparert tidligere Scooter
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere Scooter
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Preparert tidligere Scooter
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Preparert tidligere Scooter
639 Trehørningen - Helgeren dam Preparert tidligere Scooter
Kikut og omegn
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Preparert i går Scooter
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Preparert tidligere Klassisk og fristil
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Preparert tidligere Scooter
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere Scooter
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert Scooter
Grua - Mylla - Roa
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert i går Scooter
1361 Kalvsjø - Olum Preparert i går Klassisk
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Preparert i går Klassisk
1453 Kalvsjøhagen Preparert i går Klassisk
1371 Kinge - Olum Preparert i går Klassisk og fristil
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Preparert i går Klassisk og fristil
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Preparert i går Klassisk og fristil
1370 Myrskogen - Olum Preparert i går Klassisk og fristil
1372 Olum - Stormyra Preparert i går Klassisk og fristil
1369 Ringen - Kalvsjø Preparert i går Klassisk
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Preparert i går Klassisk og fristil
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert i går Klassisk og fristil
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert i går Klassisk og fristil
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert i går Klassisk
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Preparert i går Klassisk og fristil
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Preparert i går Klassisk og fristil
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Preparert tidligere Scooter
1262 Brattvoll - Volla Preparert tidligere Klassisk og fristil
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere Klassisk
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Preparert tidligere Klassisk og fristil
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere Scooter
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere Scooter
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere Klassisk
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Preparert tidligere Scooter
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Preparert tidligere Klassisk og fristil
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere Klassisk
992 Roa - Kalvsjø Preparert tidligere Klassisk
1360 Roa - Ringen Preparert tidligere Klassisk
343 Svea - Svesvika [over vannet] Preparert tidligere Scooter
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere Scooter
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Preparert tidligere Scooter
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Preparert tidligere Scooter
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Preparert tidligere Scooter
498 Jevnaker øst - Kinge Ikke preparert Klassisk og fristil
109 Svea Sportshytte - Svea Ikke preparert Scooter
Svartbekken - Bislingen
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Preparert tidligere Scooter
104 Bislingen - Grønntjern Preparert tidligere Klassisk
103 Bislingen rundløype Preparert tidligere Klassisk
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere Klassisk
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere Klassisk
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Preparert tidligere Klassisk og fristil
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere Klassisk
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Preparert tidligere Klassisk og fristil
Tverrsjøen - Gjerdingen
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Preparert i går Scooter
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert i går Klassisk og fristil
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Preparert i går Scooter
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert i går Klassisk og fristil
236 Ølja rundt Preparert i går Klassisk
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere Klassisk
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Preparert tidligere Klassisk
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Preparert tidligere Klassisk og fristil
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen Preparert tidligere Scooter
221 Gjerdingen rundt Preparert tidligere Klassisk
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere Klassisk
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Preparert tidligere Scooter
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta Preparert tidligere Scooter
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Preparert tidligere Scooter
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Preparert tidligere Scooter
Stryken - Harestua
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Preparert i går Scooter
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Preparert i går Scooter
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Preparert i går Scooter
106 Stryken - Stålmyra Preparert i går Klassisk
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert i går Scooter
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Preparert tidligere Scooter
301 Harestua - Svartbekken Preparert tidligere Scooter
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Lysløype Preparert tidligere Scooter
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere Scooter
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Preparert tidligere Klassisk og fristil
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Preparert tidligere Klassisk og fristil
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Preparert tidligere Scooter
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere Klassisk og fristil
Grindvoll
1458 Lunner - Ringen Preparert i går Klassisk
1459 Lunner - Lunner barneskole Preparert tidligere Klassisk
Spålen - Katnosa - Sandungen
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Preparert i går Scooter
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Preparert i går Scooter
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert i går Klassisk
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert i går Scooter
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Preparert i går Klassisk og fristil
100 Finnstad - Sandvikshytta Preparert tidligere Scooter
471 Finnstad - Spålen Ø Preparert tidligere Scooter
112 Sandvikshytta - Spålen Ø Preparert tidligere Scooter
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Preparert tidligere Scooter
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Preparert tidligere Scooter
20©17 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.