Sist oppdatert: 21.01.2019 10:38

Bilde nr 30414 fra bildearkivet - Mye folk på Lushaughytta, foto: Eivind Molde

Lygna: Øståsen Skiløyper 21/1 kl. 09:32:
Lygna: Øståsen Skiløyper 21/1 kl. 09:32: -14 grader og lettskyet. 5 cm snø siste døgn. Total snødybde er 50-60 cm. Løypene kjøres fortløpende. Følg med på løypestatus i kartet.Se eventuelt liste over løyper og preppestatus

Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20192.9 km
482 Hengedykrysset - Blokkhus Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20192.1 km
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20196.6 km
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20193.4 km
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.201910.0 km
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20194.7 km
1224 Lygna - Hengedykrysset Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20193.8 km
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20192.3 km
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20194.9 km
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20196.4 km
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20193.8 km
500 Lysløypa ved Lygna Lysløype Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20193.2 km
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20192.1 km
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere Klassisk16.01.20193.0 km
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20192.0 km
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20192.4 km
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere Klassisk16.01.20191.5 km
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Ikke preparert Klassisk11.02.20183.3 km
Lygna skisenter
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Lysløype Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20193.0 km
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Lysløype Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20194.3 km
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert tidligere Fristil18.01.20195.0 km
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Preparert tidligere Klassisk18.01.20195.0 km
488 Løyper på Lygna skisenter Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.201910.0 km
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil12.12.20180.8 km
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Koperud
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20192.8 km
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20194.0 km
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20191.8 km
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere Klassisk17.01.20195.5 km
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere Klassisk17.01.20191.9 km
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere Klassisk17.01.20194.8 km
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.201914.0 km
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere Klassisk17.01.20192.3 km
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere Klassisk17.01.20192.9 km
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Preparert tidligere Klassisk17.01.20194.6 km
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20197.3 km
481 Ullvildsdalen - Koperud Preparert tidligere Klassisk17.01.201910.0 km
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus Preparert tidligere Klassisk19.01.20198.5 km
1117 Dæhlen - Egge Preparert tidligere Klassisk og fristil19.01.20191.6 km
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere Klassisk19.01.20191.7 km
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere Klassisk og fristil19.01.20192.4 km
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Ikke preparert Klassisk03.03.201812.0 km
1116 Dæhlen - Nedre Egge Ikke preparert Klassisk20.02.20182.3 km
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert Scooter04.03.20186.0 km
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil03.03.20182.0 km
1276 Moen skole - Badstuvegen Ikke preparert Klassisk15.03.20183.3 km
1107 Trintomløypa Ikke preparert Klassisk18.02.20153.0 km
Tingelstad
1090 Lysløypa i Tingelstad Lysløype Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20192.3 km
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil21.01.20193.1 km
1345 Augedal gård - Markafeltet Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.20191.8 km
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20192.6 km
1096 Jorstad - Alm - Rækken Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.20193.1 km
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.20192.7 km
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20196.6 km
1346 Markafeltet - Julibakka Preparert tidligere Klassisk og fristil12.01.20193.6 km
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.20193.1 km
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20195.1 km
1099 Rundløype Sanne skole Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20191.3 km
1095 Rækken - Forten - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20193.0 km
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20194.5 km
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil18.01.20198.1 km
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Preparert tidligere Klassisk og fristil12.01.20194.7 km
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert Klassisk og fristil28.03.20182.2 km
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde Ikke preparert Klassisk og fristil26.02.20185.4 km
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken Ikke preparert Klassisk og fristil04.02.20151.2 km
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Ikke preparert Klassisk og fristil29.03.20184.9 km
Grindvoll
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20191.9 km
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20191.5 km
1335 Finnlaus - Åslund Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20191.3 km
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20191.6 km
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20191.9 km
1366 Skøyen - Skytebanen Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20190.9 km
1333 Skøyenrunden Ferdig preparert i dag Klassisk21.01.20192.0 km
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Preparert tidligere Klassisk17.01.20192.0 km
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Preparert tidligere Klassisk17.01.20191.0 km
1334 Jordestua - Ballangrud Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20190.8 km
1330 Løken - Grimsrud Preparert tidligere Klassisk18.01.20193.9 km
1331 Lysløypa på Grindvoll Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil23.02.20182.2 km
Vestre Gran
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20192.5 km
1288 Betel - Moger Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20193.0 km
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20195.8 km
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20194.5 km
1287 Fjordvang - Betel Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20193.1 km
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20193.4 km
1290 Grymyr - Betel Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20195.7 km
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Preparert tidligere Klassisk og fristil16.01.20192.8 km
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere Klassisk17.01.20193.7 km
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20193.2 km
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20193.1 km
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil17.01.20191.8 km
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.