Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 11.02.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 12.02.2019 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 20.02.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 16.02.2019 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.02.2019 1.9
1471 Brennejordet 13.02.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 20.02.2019 0.8
440 Burud - Vensåsseter 15.02.2019 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 14.02.2019 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 17.02.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 17.02.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 17.02.2019 1.2
1468 Gjønnesjordet 18.02.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 15.02.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 15.02.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 18.02.2019 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 20.02.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 17.02.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 20.02.2019 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 20.02.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 16.02.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 17.02.2019 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 15.02.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 08.02.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 15.02.2019 1.3
756 Sauejordet 19.02.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.02.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.02.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 17.02.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 15.02.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 05.02.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 15.02.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 15.02.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 20.02.2019 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 20.02.2019 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 17.02.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 15.02.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 20.02.2019 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 18.02.2019 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 20.02.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 14.02.2019 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 15.02.2019 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 11.02.2019 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 20.02.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 21.02.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 21.02.2019 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 20.02.2019 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 21.02.2019 2.0
319 Heia - Bergsmarka 22.02.2019 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 20.02.2019 3.4
320 Kraft - Oppsalsetra 21.02.2019 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 21.02.2019 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 18.02.2019 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 22.02.2019 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 21.02.2019 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 21.02.2019 2.3
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 12.02.2019 2.4
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 22.02.2019 1.3
47 Skileikanlegg på Skui 08.02.2019 1.0
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 21.02.2019 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 21.02.2019 3.4
411 Solli - Vestlia 20.02.2019 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 21.02.2019 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 19.02.2019 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 21.02.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 21.02.2019 1.7
304 Tanum - Kattås 21.02.2019 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 21.02.2019 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 21.02.2019 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 22.02.2019 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 21.02.2019 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 21.02.2019 7.3
Krokskogen
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 22.02.2019 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.02.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 21.02.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 21.02.2019 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 15.02.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 22.02.2019 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 17.02.2019 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 21.02.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 20.02.2019 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 15.02.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 15.02.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 15.02.2019 3.2
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 06.02.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 22.02.2019 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 22.02.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 22.02.2019 12.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 22.02.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 21.02.2019 1.8
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 22.02.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 12.02.2019 7.5
1464 Skamræk - Storflåtan 22.02.2019 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 21.02.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 20.02.2019 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 22.02.2019 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 15.02.2019 2.7
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 16.02.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 21.02.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 21.02.2019 6.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 22.02.2019 6.0
71 Storebekkhytta - Dammyra 21.02.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 17.02.2019 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 21.02.2019 3.5
988 Tobonn - By 15.02.2019 1.0
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 21.02.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 22.02.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 21.02.2019 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2019 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 22.02.2019 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 21.02.2019 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 21.02.2019 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 21.02.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 21.02.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 21.02.2019 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2019 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 22.02.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 21.02.2019 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 15.02.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 13.02.2019 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 07.02.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 21.02.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 21.02.2019 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 21.02.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 21.02.2019 3.4
231 Linderudkollen - Solemskogen 22.02.2019 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 21.02.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 21.02.2019 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 21.02.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 21.02.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 21.02.2019 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 21.02.2019 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 13.02.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 21.02.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 15.02.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 21.02.2019 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 21.02.2019 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 15.02.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 07.02.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 21.02.2019 3.1
676 Sander - Dausjøen 15.02.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 21.02.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 21.02.2019 2.5
144 Sørskogen - Sinober (vest) 21.02.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 21.02.2019 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 07.02.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 21.02.2019 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 21.02.2019 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 21.02.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 21.02.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.02.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2019 1.4
363 Elveli - Finnerud 22.02.2019 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 22.02.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 22.02.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 21.02.2019 2.1
1235 Frognerparken 29.01.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 21.02.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 19.02.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 12.02.2019 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 18.02.2019 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 08.02.2019 5.9
127 Hammeren - Skar 21.02.2019 4.4
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.02.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 21.02.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 21.02.2019 2.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 20.02.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 02.02.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 21.02.2019 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 21.02.2019 2.5
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.02.2019 5.3
1234 Rundløype Holmendammen 05.02.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 22.02.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 20.02.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 21.02.2019 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 21.02.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 21.02.2019 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 03.02.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 21.02.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 21.02.2019 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 22.02.2019 1.2
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 21.02.2019 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 21.02.2019 4.0
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2019 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 21.02.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 21.02.2019 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 21.02.2019 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 21.02.2019 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 21.02.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 21.02.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 21.02.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 21.02.2019 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 21.02.2019 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 21.02.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 11.02.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 22.02.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 22.02.2019 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 21.02.2019 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 21.02.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 08.02.2019 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 22.02.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 22.02.2019 0.7
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 22.02.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 21.02.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 21.02.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 22.02.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 22.02.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 21.02.2019 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 21.02.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 21.02.2019 7.5
106 Stryken - Stålmyra 21.02.2019 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 21.02.2019 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 21.02.2019 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 21.02.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 21.02.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 21.02.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 21.02.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 21.02.2019 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 21.02.2019 3.5
236 Ølja rundt 22.02.2019 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 21.02.2019 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 22.02.2019 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 26.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 15.02.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 16.02.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 20.02.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 08.12.2018 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 22.02.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 22.02.2019 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 21.02.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 12.02.2019 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 22.02.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 21.02.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 21.02.2019 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.02.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 21.02.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 15.02.2019 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 17.02.2019 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 22.02.2019 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 21.02.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 21.02.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 21.02.2019 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 15.02.2019 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 14.02.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 22.02.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.02.2019 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 22.02.2019 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 21.02.2019 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 21.02.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 21.02.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 21.02.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 22.02.2019 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 21.02.2019 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 21.02.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 14.02.2019 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 13.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 21.02.2019 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1510 Fjellstad - Myrdammen 31.01.2019 1.2
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 21.02.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 21.02.2019 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 21.02.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 12.02.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 21.02.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 22.02.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 21.02.2019 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 14.02.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 21.02.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 21.02.2019 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 22.02.2019 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 21.02.2019 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 21.02.2019 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.02.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 21.02.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 21.02.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 21.02.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 21.02.2019 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 05.02.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 15.02.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 21.02.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 21.02.2019 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 21.02.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 21.02.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 21.02.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 21.02.2019 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 21.02.2019 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 11.02.2019 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.02.2019 3.0
261 Myrdammen - Setertjernstua 14.02.2019 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen 14.02.2019 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 17.02.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 21.02.2019 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 05.02.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 21.02.2019 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 21.02.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 21.02.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 21.02.2019 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 11.02.2019 2.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 21.02.2019 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 21.02.2019 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 21.02.2019 2.3
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 12.02.2019 4.1
170 Smørhullet - Petersbråtan 21.02.2019 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 08.02.2019 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 12.02.2019 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 05.02.2019 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 21.02.2019 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 08.02.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 15.02.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 22.02.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 21.02.2019 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 08.02.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 12.02.2019 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 15.02.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 12.02.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 22.02.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 22.02.2019 1.8
800 Kråkstad - Granerud 12.02.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 12.02.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 15.02.2019 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 15.02.2019 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 15.02.2019 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 07.02.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 07.02.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 12.02.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 15.02.2019 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 22.02.2019 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 12.02.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 21.02.2019 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 07.02.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 05.02.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 12.02.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 12.02.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 12.02.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 15.02.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 12.02.2019 3.8
943 Skotburunden 12.02.2019 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 15.02.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 15.02.2019 3.8
177 Sværsvann - Myrer 06.02.2019 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 12.02.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 12.02.2019 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 05.02.2019 3.7
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 15.02.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 15.02.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 05.02.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 15.02.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 03.02.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 05.02.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 21.02.2019 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 21.02.2019 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 21.02.2019 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 08.02.2019 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 05.02.2019 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 21.02.2019 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 26.01.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 21.02.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 21.02.2019 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 06.02.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 21.02.2019 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 21.02.2019 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 26.01.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 13.02.2019 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 21.02.2019 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 15.02.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 08.02.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 08.02.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 15.02.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 15.02.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 21.02.2019 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 22.02.2019 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 22.02.2019 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 23.03.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 12.02.2019 3.1
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 08.02.2019 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 21.02.2019 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 21.02.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 21.02.2019 1.2
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 14.02.2019 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 22.02.2019 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 21.02.2019 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 08.02.2019 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 15.02.2019 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 21.02.2019 2.4
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
1104 Myklerud - Måren 08.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 22.02.2019 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 22.02.2019 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 21.02.2019 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 21.02.2019 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 08.02.2019 9.3
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.02.2019 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 21.02.2019 1.9
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.02.2019 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 21.02.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 21.02.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 21.02.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 21.02.2019 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 17.02.2019 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 21.02.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 21.02.2019 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 21.02.2019 6.4
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 11.02.2019 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 21.02.2019 3.2
1330 Løken - Grimsrud 22.02.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 21.02.2019 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.02.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.02.2019 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 21.02.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 21.02.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 21.02.2019 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 21.02.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 21.02.2019 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Koperud 22.02.2019 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 22.02.2019 1.5
Gjøvik, Toten og Land
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 22.02.2019 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 21.02.2019 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 22.02.2019 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.02.2019 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 17.02.2019 4.7
626 Dempesætra - Kalverudsætra 21.02.2019 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 14.02.2019 4.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 21.02.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 21.02.2019 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 22.02.2019 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 21.02.2019 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 16.02.2019 1.7
656 Flutua - Svearoa 12.02.2019 3.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 27.01.2019 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 16.02.2019 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 12.02.2019 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 21.02.2019 1.0
604 Grindlirunden 21.02.2019 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 21.02.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 21.02.2019 4.1
530 Haug - Blivgodt 22.02.2019 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 22.02.2019 1.2
538 Hornås - Stangstua 22.02.2019 2.3
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 16.02.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 16.02.2019 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 14.02.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 22.02.2019 8.0
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 16.02.2019 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 22.02.2019 1.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 21.02.2019 1.4
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 16.02.2019 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 21.02.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 12.02.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 12.02.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 22.02.2019 2.2
628 Linnerud - Puttmyra 16.02.2019 1.5
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 15.02.2019 5.8
1492 Lysløypa på Biristrand 12.02.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 21.02.2019 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 00.00. 0 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 15.02.2019 11.1
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 21.02.2019 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 22.02.2019 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 14.02.2019 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 07.02.2019 10.0
579 Lysløype Skjeskroken 21.02.2019 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda 08.01.2019 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 22.02.2019 8.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 21.02.2019 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 21.02.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 21.02.2019 3.3
629 Puttmyra - Skihytta 16.02.2019 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 21.02.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 21.02.2019 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 21.02.2019 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 21.02.2019 4.4
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 22.02.2019 12.0
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 08.02.2019 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 16.02.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra 21.02.2019 2.6
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 22.02.2019 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 16.02.2019 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 16.02.2019 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 22.02.2019 4.1
539 Skistua - Lundstein 21.02.2019 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 16.02.2019 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatna 21.02.2019 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 22.02.2019 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 22.02.2019 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 18.01.2019 6.0
534 Stakamyra - Skistua 21.02.2019 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 22.02.2019 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 22.02.2019 3.3
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 21.02.2019 1.4
549 Torvmyra - Veset 22.02.2019 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 12.02.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 22.02.2019 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 16.02.2019 9.6
568 Vesterås - Torvmyra 22.02.2019 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 21.02.2019 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 21.02.2019 2.9
Hurdal - Feiring
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 21.02.2019 1.9
965 Kinna - Vingerdalstua 21.02.2019 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 21.02.2019 3.4
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 12.02.2019 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 02.02.2019 9.2
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 12.02.2019 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 11.02.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 11.02.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 11.02.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 11.02.2019 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 30.01.2019 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 12.02.2019 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 21.02.2019 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 21.02.2019 9.8
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 15.02.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 15.02.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 21.02.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 21.02.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 21.02.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 14.02.2019 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 11.02.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 21.02.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 15.02.2019 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 15.02.2019 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 15.02.2019 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 15.02.2019 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1488 Rundløype ved Linderud 14.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 21.02.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 21.02.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 21.02.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 14.02.2019 0.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 15.02.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.02.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 15.02.2019 4.0

659 løyper vist, totalt 2323.1 km.