Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 30.03.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 29.03.2019 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 31.03.2019 0.8
440 Burud - Vensåsseter 30.03.2019 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 31.03.2019 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 30.03.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 23.03.2019 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 31.03.2019 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 31.03.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 31.03.2019 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 31.03.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 29.03.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 31.03.2019 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 30.03.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 31.03.2019 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 31.03.2019 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 30.03.2019 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 31.03.2019 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 31.03.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 25.03.2019 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 31.03.2019 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 18.03.2019 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 30.03.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 24.03.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 29.03.2019 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 29.03.2019 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 17.04.2019 2.0
319 Heia - Bergsmarka 24.03.2019 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
320 Kraft - Oppsalsetra 29.03.2019 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 16.04.2019 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 29.03.2019 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 17.04.2019 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 29.03.2019 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 16.04.2019 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 29.03.2019 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 17.04.2019 3.4
411 Solli - Vestlia 02.04.2019 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 29.03.2019 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum - Kattås 22.03.2019 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 29.03.2019 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 02.04.2019 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 02.04.2019 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 29.03.2019 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 29.03.2019 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 20.04.2019 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.04.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 28.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 28.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 05.04.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 31.03.2019 4.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 14.04.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 21.04.2019 12.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 05.04.2019 1.8
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 21.04.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 21.04.2019 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 07.04.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 31.03.2019 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 20.04.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 20.04.2019 6.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 20.04.2019 3.5
988 Tobonn - By 15.04.2019 1.0
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 29.03.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 29.03.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 29.03.2019 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 29.03.2019 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.03.2019 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 28.03.2019 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 18.03.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 18.03.2019 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 28.03.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 25.03.2019 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 18.03.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 26.03.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 02.04.2019 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 26.03.2019 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 29.03.2019 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 26.03.2019 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 20.04.2019 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 31.03.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 05.04.2019 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 02.04.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 29.03.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 29.03.2019 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 05.04.2019 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 31.03.2019 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 13.04.2019 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 26.03.2019 3.1
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 29.03.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 13.04.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 31.03.2019 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 31.03.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 31.03.2019 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 26.03.2019 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 02.04.2019 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 30.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 30.03.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 10.04.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 02.04.2019 1.4
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 30.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 19.04.2019 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 11.04.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 11.04.2019 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 27.03.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 10.04.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 09.04.2019 2.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 30.03.2019 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 24.03.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 07.04.2019 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 13.04.2019 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 02.04.2019 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 29.03.2019 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 15.04.2019 1.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 28.03.2019 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 07.04.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 03.04.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 11.04.2019 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 16.04.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 02.04.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 10.04.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 19.04.2019 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 19.04.2019 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 02.04.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 19.03.2019 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 19.04.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 21.04.2019 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.04.2019 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 19.04.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 24.04.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 29.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 21.03.2019 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 29.03.2019 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 14.04.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 31.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.04.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2019 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 28.04.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.04.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 24.04.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 31.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 07.04.2019 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 13.04.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 29.03.2019 7.5
106 Stryken - Stålmyra 19.04.2019 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.04.2019 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 12.04.2019 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 21.04.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 05.04.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.04.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 21.04.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 14.04.2019 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 27.03.2019 3.5
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 16.04.2019 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 25.03.2019 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 22.03.2019 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 14.04.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 20.04.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 20.04.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 20.03.2019 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 23.03.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 28.03.2019 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 10.04.2019 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 10.04.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 10.04.2019 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 30.03.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 30.03.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.04.2019 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 27.03.2019 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 31.03.2019 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 22.03.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 22.03.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 22.03.2019 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 14.04.2019 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 00.00. 0 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.04.2019 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 20.04.2019 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 22.04.2019 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 22.03.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 22.03.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 21.04.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 13.04.2019 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 22.03.2019 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 26.03.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 18.03.2019 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 19.03.2019 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2019 1.2
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 24.03.2019 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 22.03.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 24.03.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 24.03.2019 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 19.03.2019 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 30.03.2019 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 22.03.2019 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 30.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 30.03.2019 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 22.03.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 22.03.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 30.03.2019 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 18.03.2019 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 18.03.2019 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 18.03.2019 3.0
261 Myrdammen - Setertjernstua 12.03.2019 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen 12.03.2019 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 26.03.2019 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 22.03.2019 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 22.03.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 22.03.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 22.03.2019 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.03.2019 2.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 20.03.2019 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 24.03.2019 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 19.03.2019 4.1
170 Smørhullet - Petersbråtan 24.03.2019 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 10.03.2019 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 18.03.2019 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 13.03.2019 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 18.03.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 14.03.2019 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 14.03.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 23.03.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 23.03.2019 1.8
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 18.03.2019 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 18.03.2019 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 19.03.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 19.03.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 17.03.2019 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 14.03.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
943 Skotburunden 17.03.2019 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 14.03.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.03.2019 3.8
177 Sværsvann - Myrer 14.03.2019 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 24.02.2019 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 23.03.2019 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 23.03.2019 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 08.02.2019 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.03.2019 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 23.03.2019 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 23.03.2019 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 22.03.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 15.03.2019 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 23.03.2019 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 20.03.2019 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 23.03.2019 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 19.03.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 19.03.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 09.03.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 19.03.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 13.03.2019 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2019 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 13.03.2019 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 23.03.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 12.02.2019 3.1
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2019 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2019 1.2
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 14.02.2019 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 13.03.2019 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 22.02.2019 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 08.02.2019 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 11.03.2019 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 11.03.2019 2.4
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 18.03.2019 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 11.03.2019 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2019 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 08.02.2019 9.3
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 06.04.2019 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.03.2019 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 24.03.2019 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 17.04.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 25.03.2019 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 10.03.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 13.04.2019 6.4
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 22.03.2019 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 13.04.2019 3.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.03.2019 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 25.03.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 12.04.2019 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Koperud 27.03.2019 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 13.04.2019 1.5
Gjøvik, Toten og Land
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 17.04.2019 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 29.03.2019 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 11.04.2019 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 24.03.2019 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 11.04.2019 4.7
626 Dempesætra - Kalverudsætra 11.04.2019 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 19.03.2019 4.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 21.04.2019 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2019 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 18.04.2019 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 21.04.2019 1.7
656 Flutua - Svearoa 26.03.2019 3.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 23.03.2019 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 23.03.2019 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 04.04.2019 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 16.04.2019 1.0
604 Grindlirunden 16.04.2019 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 18.04.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.04.2019 4.1
530 Haug - Blivgodt 17.04.2019 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.04.2019 1.2
538 Hornås - Stangstua 11.04.2019 2.3
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 28.03.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 28.03.2019 8.0
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 21.04.2019 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 17.04.2019 1.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 18.04.2019 1.4
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 29.03.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 04.04.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 04.04.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 26.03.2019 2.2
628 Linnerud - Puttmyra 30.03.2019 1.5
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 19.03.2019 5.8
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 26.03.2019 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 11.09.2019 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 19.03.2019 11.1
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 17.04.2019 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 26.03.2019 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 19.03.2019 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 19.03.2019 10.0
579 Lysløype Skjeskroken 13.04.2019 2.6
521 Løypene på Glæstadhøgda 08.01.2019 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 16.04.2019 8.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 21.04.2019 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 21.04.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 21.04.2019 3.3
629 Puttmyra - Skihytta 13.04.2019 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 21.04.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 21.04.2019 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 16.04.2019 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 27.03.2019 4.4
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 22.03.2019 10.3
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 22.03.2019 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 05.04.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 21.04.2019 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 26.03.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 18.04.2019 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 18.04.2019 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.04.2019 4.1
539 Skistua - Lundstein 04.04.2019 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 13.04.2019 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 02.04.2019 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 28.03.2019 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 16.04.2019 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 19.03.2019 6.0
534 Stakamyra - Skistua 29.03.2019 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 11.04.2019 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 16.04.2019 3.3
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 21.04.2019 1.4
549 Torvmyra - Veset 06.04.2019 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 26.03.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 04.04.2019 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 06.04.2019 9.6
568 Vesterås - Torvmyra 06.04.2019 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 02.04.2019 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 04.04.2019 2.9
Hurdal - Feiring
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 17.04.2019 1.9
965 Kinna - Vingerdalstua 17.04.2019 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 21.02.2019 3.4
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 19.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 20.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.03.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 23.03.2019 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 22.03.2019 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 22.03.2019 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 22.03.2019 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 22.03.2019 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 20.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.03.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 01.04.2019 0.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 22.03.2019 4.0
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 23.03.2019 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 15.03.2019 9.2
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 12.04.2019 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 18.03.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 11.02.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 15.03.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 15.03.2019 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 30.01.2019 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 15.03.2019 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 29.03.2019 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 31.03.2019 9.8

677 løyper vist, totalt 2399.1 km.