Preppestatus: Scooterløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 25.02.2019 9.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 30.03.2019 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 07.04.2019 2.8
Grua - Mylla - Roa
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 21.03.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 27.03.2019 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 22.02.2019 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 08.03.2019 9.4
Hakadal - Nittedal
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 23.03.2019 3.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
Skedsmo og Gjerdrum
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5