Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
95 Lysløypa på Ringkollen 21.04.2019 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.04.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.04.2019 15.0
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 15.04.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.04.2019 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 31.03.2019 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 12.04.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 05.04.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 31.03.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 05.04.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
87 Sørsetra - Kleivstua 13.11.2019 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 20.04.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 10.04.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 29.03.2019 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 12.04.2019 1.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2019 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.04.2019 4.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.04.2019 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.04.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Holebygda
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta 17.04.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 17.04.2019 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.04.2019 5.2