Preppestatus: Alle løyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa 15.02.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 15.02.2019 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 15.02.2019 4.6
176 Bjørndal Idrettspark 07.02.2019 1.6
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 12.02.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 13.02.2019 2.1
175 Lysløypa i Grønliåsen 07.02.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 07.02.2019 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 12.02.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 07.02.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 05.02.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 12.02.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 12.02.2019 5.3
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 15.02.2019 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 15.02.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 15.02.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 15.02.2019 1.5
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 15.02.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 15.02.2019 3.8
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 12.02.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 05.02.2019 9.1
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 15.02.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 15.02.2019 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus 15.02.2019 2.7
216 Ski - Skeidarkollen 15.02.2019 6.1
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 12.02.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
Kråkstad - Hobøl
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
800 Kråkstad - Granerud 12.02.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 12.02.2019 6.1
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 08.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 08.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern 12.02.2019 3.8
943 Skotburunden 12.02.2019 4.8
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 08.02.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 08.02.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 12.02.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 08.02.2019 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 08.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 08.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 12.02.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 12.02.2019 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 06.02.2019 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 15.02.2019 2.1
337 Ytre Enebakk - golfbanen 15.02.2019 5.5
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5