Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2018 2.9
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 07.04.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 25.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 25.03.2018 5.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 03.05.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 03.05.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.04.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.04.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.04.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 13.04.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 22.04.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 13.04.2018 2.2
Grua - Mylla - Roa
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 10.12.2018 1.8
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 09.12.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 09.12.2018 1.4
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 09.12.2018 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 09.12.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 09.12.2018 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 09.12.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 09.12.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 09.12.2018 1.1
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 09.12.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 09.12.2018 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 09.12.2018 3.5
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 08.12.2018 1.8
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 08.12.2018 1.8
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 08.12.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 08.12.2018 5.2
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 08.12.2018 1.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 06.04.2018 4.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 13.04.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 13.04.2018 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2018 1.1
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 13.04.2018 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø 28.03.2018 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 13.03.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 20.04.2018 3.0
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.04.2018 2.0
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 14.04.2018 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 25.03.2018 1.2
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 13.04.2018 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 27.03.2018 2.1
1479 Kinge skileik 23.03.2018 0.5
1478 Kingerunden 23.03.2018 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 23.03.2018 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 27.03.2018 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 13.04.2018 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 26.03.2018 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 26.03.2018 0.7
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 10.12.2018 6.0
104 Bislingen - Grønntjern 09.12.2018 1.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 09.12.2018 3.1
103 Bislingen rundløype 08.12.2018 3.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 20.04.2018 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 13.04.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 13.04.2018 1.9
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 11.04.2018 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 13.04.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.04.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.04.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 10.12.2018 6.8
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 08.12.2018 3.0
236 Ølja rundt 08.12.2018 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.04.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 03.05.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.04.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 16.04.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 06.04.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 06.04.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.04.2018 2.2
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 06.04.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 08.12.2018 2.5
100 Finnstad - Sandvikshytta 16.04.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 06.04.2018 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 08.04.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.04.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.04.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 06.04.2018 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 13.03.2018 1.6
1458 Lunner - Ringen 23.03.2018 0.7