Preppestatus: Alle løyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 14.04.2018 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 14.04.2018 3.7
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 28.03.2018 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 06.04.2018 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 14.04.2018 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.04.2018 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 14.04.2018 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 29.03.2018 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 08.12.2018 2.6
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 08.12.2018 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 10.04.2018 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 10.04.2018 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 15.04.2018 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 16.04.2018 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 16.04.2018 2.5
667 Årvoll - Breisjøen 16.04.2018 4.0
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 10.04.2018 1.4
678 Hammeren - Sander 11.04.2018 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen 12.04.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 12.04.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 06.04.2018 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 06.04.2018 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 10.04.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 10.04.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 28.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 16.04.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 06.04.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 10.04.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 16.04.2018 2.6
Breisjøen - Sinober
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 08.12.2018 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 08.12.2018 1.5
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 21.03.2018 1.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 16.04.2018 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 19.04.2018 2.6
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 21.03.2018 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 16.04.2018 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) 16.04.2018 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 16.04.2018 1.7
143 Vennervann - Kringler - Sinober 06.04.2018 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 16.04.2018 1.6
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
231 Linderudkollen - Solemskogen 08.12.2018 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 08.12.2018 3.9
139 Solemskogen - Revlia 08.12.2018 2.3
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 27.04.2018 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 13.04.2018 1.5
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 27.04.2018 0.8
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 12.04.2018 2.0
663 Myrvang - Damputtbekken 01.04.2018 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6