Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 29.03.2019 5.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 13.04.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 29.03.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.04.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 19.04.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 10.12.2019 1.8
1262 Brattvoll - Volla 06.12.2019 1.4
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 08.12.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 07.12.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 07.12.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 07.12.2019 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 03.12.2019 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 06.12.2019 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 08.12.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 29.11.2019 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] 06.12.2019 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 17.11.2019 5.2
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 07.12.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 09.12.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 08.12.2019 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 08.12.2019 1.1
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 03.12.2019 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 08.12.2019 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 08.12.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 06.12.2019 5.8
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 08.12.2019 1.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 27.03.2019 1.3
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 29.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 21.03.2019 4.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 27.03.2019 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø 31.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 27.03.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 27.03.2019 3.5
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 09.12.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 09.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 09.12.2019 0.5
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 09.12.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 09.12.2019 3.8
1478 Kingerunden 22.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 22.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 22.03.2019 1.2
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 22.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 22.03.2019 0.7
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 10.12.2019 6.0
104 Bislingen - Grønntjern 08.12.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 06.12.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 29.11.2019 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 29.11.2019 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 29.11.2019 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 16.04.2019 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.04.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 10.12.2019 6.8
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 19.04.2019 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 24.04.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 29.03.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 29.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 29.03.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 18.04.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 29.03.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7