Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 20.03.2019 2.9
Stryken - Harestua
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 21.03.2019 5.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.03.2019 3.0
106 Stryken - Stålmyra 21.03.2019 4.5
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 20.03.2019 5.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 19.03.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 21.03.2019 1.3
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 21.03.2019 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 21.03.2019 4.5
343 Svea - Svesvika [over vannet] 21.03.2019 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 21.03.2019 1.5
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 21.03.2019 3.5
1262 Brattvoll - Volla 18.03.2019 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 19.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 18.03.2019 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 19.03.2019 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 18.03.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 19.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 19.03.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 19.03.2019 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 19.03.2019 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 18.03.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.03.2019 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.03.2019 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 18.03.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 19.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 19.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 19.03.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 18.03.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 18.03.2019 2.7
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.03.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 18.03.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 18.03.2019 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.03.2019 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 19.03.2019 1.2
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 19.03.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 19.03.2019 2.1
1479 Kinge skileik 19.03.2019 0.5
1478 Kingerunden 15.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 15.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 15.03.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 19.03.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 19.03.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 15.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 15.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 15.03.2019 0.7
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern 19.03.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 18.03.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.03.2019 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.03.2019 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.03.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.03.2019 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 20.03.2019 5.4
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.03.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 21.03.2019 9.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.03.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.03.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 20.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 20.03.2019 7.0
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.03.2019 6.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.03.2019 10.9
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 03.03.2019 4.0
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 19.03.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 19.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 19.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.03.2019 4.0
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.03.2019 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 20.03.2019 2.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 19.03.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 14.03.2019 1.7
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2019 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 19.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 19.03.2019 0.7