Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 18.01.2019 2.9
Stryken - Harestua
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 21.01.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 21.01.2019 5.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.01.2019 4.6
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 17.01.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 17.01.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 17.01.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 18.01.2019 2.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.01.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 17.01.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 18.01.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.01.2019 2.2
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
Grua - Mylla - Roa
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 21.01.2019 2.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 20.01.2019 1.3
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 20.01.2019 2.4
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 20.01.2019 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 20.01.2019 4.7
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 20.01.2019 2.5
343 Svea - Svesvika [over vannet] 20.01.2019 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 20.01.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 20.01.2019 3.5
1262 Brattvoll - Volla 18.01.2019 1.4
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 18.01.2019 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 17.01.2019 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.01.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 17.01.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 17.01.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 17.01.2019 1.1
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.01.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 16.01.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 18.01.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 17.01.2019 1.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.01.2019 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 18.01.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 16.01.2019 5.8
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 19.01.2019 1.2
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 17.01.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.1
1479 Kinge skileik 17.01.2019 0.5
1478 Kingerunden 17.01.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 18.01.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 18.01.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.4
1481 Ragnhildrud - Kinge 17.01.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 18.01.2019 0.7
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern 09.01.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 16.01.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.01.2019 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 19.01.2019 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.01.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.01.2019 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 17.01.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 17.01.2019 5.4
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 18.01.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 18.01.2019 6.6
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.01.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.01.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.01.2019 5.6
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.01.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 18.01.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.01.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
221 Gjerdingen rundt 19.01.2019 10.9
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.01.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 18.01.2019 2.2
236 Ølja rundt 18.01.2019 7.0
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 17.01.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.01.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 20.01.2019 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.01.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.01.2019 1.9
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 17.01.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.01.2019 1.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.01.2019 2.5
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 18.01.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 18.01.2019 0.7