Preppestatus: Alle løyper, Hurummarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hurummarka nord
1359 Rundløype ved Grønsand 20.03.2019 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 20.03.2019 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 20.03.2019 5.0
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 15.03.2019 0.9
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 02.02.2019 4.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 01.02.2019 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
1489 Kubakken - Kubakkmyra - Aklangen 00.00. 0 2.8
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Hurummarka sør
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 20.03.2019 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 20.03.2019 2.5
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.03.2019 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 20.03.2019 5.0
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 20.03.2019 1.4
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 20.03.2019 2.4
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 24.02.2019 3.0
877 Lysløypa på Filtvet 08.02.2019 3.4
889 Plankebru - Vennersborg 16.03.2019 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 16.03.2019 0.4
887 Sions dal - Sundbydalen 15.03.2019 0.4
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 17.03.2019 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 07.02.2015 2.7
Klokkarstua
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3