Preppestatus: Alle løyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 21.01.2019 5.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 21.01.2019 2.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.01.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 20.01.2019 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 20.01.2019 1.0
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 20.01.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 20.01.2019 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 20.01.2019 2.2
686 Petersbråtan - Øgården 20.01.2019 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 20.01.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 20.01.2019 1.6
687 Øgården - Gullsmeden 20.01.2019 1.3
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.01.2019 1.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.01.2019 3.2
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.01.2019 2.9
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 16.01.2019 2.7
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 16.01.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 19.01.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.01.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 16.01.2019 2.3
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 10.01.2019 6.9
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.01.2019 1.3
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.01.2019 2.5
170 Smørhullet - Petersbråtan 08.01.2019 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 04.04.2018 3.1
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
688 Petersbråtan - Gullsmeden 04.04.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
166 Sleppa - Gullsmeden 22.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
1054 Valstadløypa 19.03.2018 1.9
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Brevik 17.01.2019 2.1
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.01.2019 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.01.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
251 Lysløypa i Marikollen 21.01.2019 3.4
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
807 Lysløypa Kurland 17.01.2019 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.01.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.01.2019 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 17.01.2019 6.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 09.01.2019 3.0
260 Myrdammen - Nordbysjøen 17.01.2019 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.12.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 17.01.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 17.01.2019 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 19.12.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.01.2019 2.7
813 Rundløypene på Hektnersletta 17.01.2019 3.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.01.2019 2.2
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 17.01.2019 4.1
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 17.01.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.01.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.12.2018 0.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
1510 Fjellstad - Myrdammen 00.00. 0 1.2
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 09.01.2019 5.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 00.00. 0 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 00.00. 0 1.5
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 00.00. 0 1.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
1053 Vallerud - Skulerud 01.04.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 19.01.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 16.01.2019 3.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 17.01.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 17.01.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.01.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.01.2019 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 18.01.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.01.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.01.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 10.01.2019 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 19.01.2019 1.9
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.01.2019 0.5
1051 Morterudveien 19.01.2019 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.01.2019 2.2
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 21.01.2019 3.4
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 21.01.2019 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen 21.01.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 21.01.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 21.01.2019 1.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 21.01.2019 5.9
182 Bysetermosan - Vangen 17.01.2019 3.1
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 17.01.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 17.01.2019 1.8
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 17.01.2019 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 17.01.2019 2.8
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 17.01.2019 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 10.01.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 10.01.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 18.01.2019 3.0
644 Skillebekk - Finland 16.01.2019 1.6
630 Streifinn - Myrdammen 19.12.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 17.01.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 16.01.2019 3.6
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.01.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.01.2019 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 17.01.2019 8.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 09.01.2019 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 17.01.2019 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 19.01.2019 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 19.01.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2