Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Løyper i Spålen - Katnosa - Sandungen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Krokskogen - Hole
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 29.03.2019 4.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 21.04.2019 10.5
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Nordmarka nord
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
100 Finnstad - Sandvikshytta 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 29.03.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 18.04.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 29.03.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 29.03.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 5.6
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5

21 løyper vist, totalt 90.9 km.