• darkblurbg
  Containerrest ved Grimsvann

  I området rundt Grimsvann og nordover mot Svarttjern finnes det fortsatt gamle containerrester fra slippvirksomheten det siste krigsåret. Denne ligger rett nord for demningen i Grimsvann. Merkelig at vi ikke har sett den tidligere, så mange ganger vi har vært her.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grimsvannsputten

  Grimsvannsputten (på noen kart Grimstjernsputten) har form som en noe oppsvulmet fiskekrok, og er vanskelig å fotografere fra strandkanten. Fra stupet i sydøstenden får man oversikt over krokenden, men her er den rette delen mot demningen og utløpet gjemt bak skogen til høyre i bildet.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 13:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nye demningen i Gjerdingen september 2021

  Arbeidet med den nye gjerdingsdemningen går fremover. Sammenlignet med det en måned eldre bilde nr. 37674 har seksjonen nord for det nye overløpet blitt ferdigstøpt, og videre mot nord er det støpt enda en forskalingshøyde. Dette ser ut til å bli et ganske voldsomt byggverk.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tømmertransport og enda et område med flatehogst

  Arbeidet med å transportere tømmeret til skogsbilveien er godt i gang i den flatere delen av hogstområdet vest for Løndalstjern. Også i nordlia av Svartvasshøgda litt lenger syd er et område med granskog under avvirkning.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mot Løndalstjern

  Tidligere var det tett granskog langs veien Svartbekken – Gjerdingen i dette området. Nå er Løndalstjernet godt synlig med flytetorvene foran demningen i sydenden, se bilde nr. 25931 og bilde nr. 25928. Her er det bratt ned til tjernet! Selv om det står igjen en liten urørt skogteig nedenfor vard...

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Flatehogst ved Løndalstjern

  I områder vest for Løndalstjern foregår det flatehogst over store områder. Dette bildet viser den forholdsvis flate nordvestlige delen.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 11:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sorteringsanlegg for sau ved Rajebråtan

  Ved Rajebråtan er det et sorteringsanlegg med ledegjerder og mange båser for sau. Ikke av ny dato, med grånet treverk og noe forfall. Det var tomt der da vi passerte på formiddagen, men om aftenen var en bås opptatt av en søye med lam.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 11:28 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 7 treff

#37770: Containerrest ved Grimsvann

I området rundt Grimsvann og nordover mot Svarttjern finnes det fortsatt gamle containerrester fra slippvirksomheten det siste krigsåret. Denne ligger rett nord for demningen i Grimsvann. Merkelig at vi ikke har sett den tidligere, så mange ganger vi har vært her.

 • 06.09.2021 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
2 av 7 treff

#37769: Grimsvannsputten

Grimsvannsputten (på noen kart Grimstjernsputten) har form som en noe oppsvulmet fiskekrok, og er vanskelig å fotografere fra strandkanten. Fra stupet i sydøstenden får man oversikt over krokenden, men her er den rette delen mot demningen og utløpet gjemt bak skogen til høyre i bildet.

 • 06.09.2021 13:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

3 av 7 treff

#37768: Den nye demningen i Gjerdingen september 2021

Arbeidet med den nye gjerdingsdemningen går fremover. Sammenlignet med det en måned eldre bilde nr. 37674 har seksjonen nord for det nye overløpet blitt ferdigstøpt, og videre mot nord er det støpt enda en forskalingshøyde. Dette ser ut til å bli et ganske voldsomt byggverk.

 • 06.09.2021 12:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
4 av 7 treff

#37767: Tømmertransport og enda et område med flatehogst

Arbeidet med å transportere tømmeret til skogsbilveien er godt i gang i den flatere delen av hogstområdet vest for Løndalstjern. Også i nordlia av Svartvasshøgda litt lenger syd er et område med granskog under avvirkning.

 • 06.09.2021 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

5 av 7 treff

#37766: Mot Løndalstjern

Tidligere var det tett granskog langs veien Svartbekken – Gjerdingen i dette området. Nå er Løndalstjernet godt synlig med flytetorvene foran demningen i sydenden, se bilde nr. 25931 og bilde nr. 25928. Her er det bratt ned til tjernet! Selv om det står igjen en liten urørt skogteig nedenfor vardene som markerer nedgangen til hytta «Gullfax», er det hogd i en 20 meter bred sone nedenfor veien. Med et virvar av trestokker og greiner over bratt steinur er denne knapt passerbar.

 • 06.09.2021 12:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
6 av 7 treff

#37765: Flatehogst ved Løndalstjern

I områder vest for Løndalstjern foregår det flatehogst over store områder. Dette bildet viser den forholdsvis flate nordvestlige delen.

 • 06.09.2021 11:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

7 av 7 treff

#37764: Sorteringsanlegg for sau ved Rajebråtan

Ved Rajebråtan er det et sorteringsanlegg med ledegjerder og mange båser for sau. Ikke av ny dato, med grånet treverk og noe forfall. Det var tomt der da vi passerte på formiddagen, men om aftenen var en bås opptatt av en søye med lam.

 • 06.09.2021 11:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff