Fra åpningen av Wilse-utstillingen 21. oktober

Edit

Eldre bilder i kategori: Diverse

18 Okt 1999

Friluftsgleder i svart og hvitt i Skimuseet i Holmenkollen.

Av Anders Wilse

Den første temautstillingen i Skimuseets nybygg var viet snø og ski i norsk malerkunst. Nå står en annen kunstart for tur, nemlig fotografiet. Vi har gleden av å presentere et utvalg av Anders Beer Wilses (1865-1949) fotografiske mesterverk i store formater. Også her er skiløpingen som en viktig del av det norske friluftslivert eoreviget. Du kan oppleve fotografiene i Skimuseet, som er åpent hver dag fra 10.00 - 16.00.

18 Okt 1999

Friluftsgleder i svart og hvitt - Anders Beer Wilse (1865-1949)

Av Anders Wilse

Torsdag 21. oktober åpnes den nye temautstillingen i Skimuseet. Denne gang presenteres Anders Beer Wilses fotografier med "Friluftsgleder i svart og hvitt". Wilse var utpreget friluftsfotograf og fartet landet rundt på begynnelsen av 1900-tallet.