Hovavtrykkene på Sankt Olaven

Hestens landing etter å ha hoppet over dalen fra Kolsås var naturligvis hard, og sporene står der fortsatt, tusen år etterpå. Det var i alle fall folketroen, og det ble ofret i det største av dem, det som på bilde nr. 27081 er fylt med vann. Men som dette bildet viser, er det rester etter åtte slike groper, så Hellig Olav må nok ha lånt hesten Sleipner fra den norrønske mytologien. Mer sannsynlig er det at dette er små jettegroper laget av rennende smeltevann under istiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Mai 2017

Sankt Olaven

Av Odd Tore Saugerud

Turorienteringen Flaggspretten har lagt opp årets poster som turer i Marka, med mange av postene på utsikter og kulturdetaljer. Sankt Olaven lengst øst på Eineåsen (Gommerudfjellet) er en av disse. Utsikten dekker Kolsåsmassivet, Glitredammen, deler av Oslofjorden og mere til. Stedet har navnet sitt etter Olav den Hellige, som landet hesten sin her etter å ha hoppet over hele dalen fra Kolsås.

23 Apr 2017

Ny tid

Av Erik Unneberg |

Våren har inntatt de lavereliggende deler av Bærumsmarka, og her ved Fleskum gård ved Dælivann er hvitveisen i ferd med å avløse blåveisen. Dette området er svært populært, og det var som vanlig mange som gikk tur her i dag.

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: ruiner etter gammel sag og mølle

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 26308 viste fundamentet til et gammelt vannhjul. Nå når snøen er borte, viser det seg at det er en hel rekke fundamenter og steinmurer i området. Dette bildet viser at det er flere fundamenter parvis på hver sin side av det lille bekkesiget på bildet. Trebrua som skimtes på bilde nr. 27003 hviler også på et par av slike fundamenter. Det er ikke enkelt å forestille seg hva alt dette har vært fundamentene til.