Gammel skihytte ved Skjennungen

På en teig ved Skjennungen, mellom skogsgrensene for gårdene Blindern, Sogn og Frogner, ble det rundt 1895-97 utparsellert en del private hyttetomter. Eierne av disse hyttene var ofte pionerer i ski- og friluftssammenheng på den tiden, og flere av hyttene ble senere skihytter for skiklubber i Christiania. Noen av disse er på private hender fortsatt i dag, mens andre eies av kommunen og leies ut.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 1999

Små og store gleder seg over fine sykkeldager i Marka!

Av Steinar Kjærnsrød |

Sommeren er kommet til Østlandet, og for de som ikke har forlatt hovedstaden, ligger Marka der med muligheter for en hver smak. Her er det Silje som nyter sommeren i sykkeltralle ved Ullevålseter.

15 Jun 1999

Bare ruiner igjen på Kamphaug

Av Steinar Kjærnsrød

15 Jun 1999

Kamphaug

Av Steinar Kjærnsrød

Plassen Kamphaug hadde bosetning fra midten av 1600-tallet, og het før "Abbedskov" som gammelt kirkegods. Mange kjente nordmarkinger har holdt hus på plassen - Ingolf Kamphaug, Nils Kamphaug (kjent skiløper), Hans Kamphaug, Adolf Ødegaard og Johan Hverven. I dag er det bare ruiner igjen etter en brann for noen år siden, men fortsatt svært frodig på vollen.