Terrengsykkelkurs

Stivettreglene

Skiforeningen har merket mange sykkelveier i Marka og bundet disse sammen med stier og klopper over myrer. Vi mener Marka er stor nok for både gående og syklister, men at syklistene får et spesielt ansvar. 

Norsk organisasjon for terrengsykkel (NOTS) stivettregler for å bevare stiene vi ferdes langs til glede for alle, år etter år. 

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Samarbeidspartnere