NORSKE SKISPOR

Norske Skispor

Her finner du informasjon om Norske Skispor, med kontaktdata.

Foto: Børre Ness

Norske Skispor er et kompetansenettverk bestående av aktører i løypekjørermiljøene i hele landet. Medlemmene er organisasjoner i både frivillig, offentlig og privat sektor og privatpersoner/ildsjeler. Kort sagt alle som har interesse av å legge til rette for gode opplevelser i skisporet.

Nettverket er ledet av Skiforeningen og ble etablert i 2019. En prosjektgruppe vil ivareta innhold og retning og medlemmene oppfordres til å komme med innspill og ønsker. Nettverket får økonomisk støtte over statsbudsjettet og fra paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Alle som jobber med løypekjøring, vet at dette er både kostnads- og tidkrevende. I tillegg må vi ha den rette kompetansen. Mange opplever at snøfattige vintre skaper noen ekstra utfordringer. Med Norske Skispor ønsker vi å skape en arena der alle i løypekjørermiljøet kan lære av hverandre. Målet er at vi sammen skal sikre befolkningen skispor og skiglede både nå og i fremtiden!

Kontaktperson

Prosjektleder Hilde Myhrvold

Prosjektgruppen består av

 • Gry Haug Binde, daglig leder i Trondhjems Skiklub, Trondheim
 • Johannes Haukåssveen, daglig leder i Ringsakerfjellet Drift AS, Sjusjøen
 • Kasper Andresen, leder av Øståsen Skiløyper, Lygna
 • Truls Johnsen, vara styremedlem i IL Sørulf, Årets Ildsjel i Hamarøy kommune og leder for løypekjørerne i Ulvsvågskaret Skisenter, Hamarøy
 • Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef i Skiforeningen
 • Hilde Myhrvold, prosjektleder for Norske Skispor i Skiforeningen

Norske Skispor tilbyr

 • løypesamlinger regionalt
 • et årlig, nasjonalt løypeseminar i samarbeid med Norges Skiforbund
 • rabattert deltakeravgift på samlinger og seminar
 • hospiteringsordning - praktisk opplæring i løypekjøring
 • nettside, som du nå er inne på
 • Facebook-gruppe med navn Norske Skispor
 • undervisningsmateriell
 • tilgang til et fagmiljø som bidrar til aktive og meningsfulle liv i skisporet!

Mer informasjon om dette kommer etterhvert, da noe også er under utarbeidelse.

HAR DU INNSPILL TIL NETTSIDEN SPESIELT, ELLER NORSKE SKISPOR GENERELT, HØRER VI GJERNE FRA DEG!

Om Skiforeningen

Skiforeningen er med sine 73 000 medlemmer en av landets største friluftsorganisasjoner og legger til rette for helårs friluftsliv. Foreningen vedlikeholder 2 200 kilometer skiløyper i 20 kommuner på Østlandet, har snøproduksjon i nærmiljøanlegg, stuedrift, digital føremelding, turinformasjon og merker og skilter for ski og sykkel. Foreningen arrangerer skiskole for 10 000 barn hvert år, store skirenn som Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag i tillegg til en rekke andre friluftsarrangement gjennom året.

Samarbeidspartnere