NORSKE SKISPOR

Instruksjonsfilm

Her vil du finne korte instruksjonsfilmer som viser arbeidet i praksis.
Innspilling av instruksjonsfilm

Filmene viser for eksempel grunnarbeider i skiløypetraseen, daglig service av snøscooter og klargjøring av løypemaskin for sommerlagring. Filmene publiseres i Facebook-gruppen Norske Skispor (nyopprettet gruppe i mars 2019) og blir så tilgjengelige her på nettsiden.

Sommerlagring av løypemaskin

Grensaging

Samarbeidspartnere