NORSKE SKISPOR

Hospitering

Ønsker du opplæring i løypekjøring?

Norske Skispor tilbyr en hospiteringsordning i Skiforeningen sitt løypenett, der nye eller uerfarne løypekjørere får opplæring/kjøring med erfarne løypekjørere.

Hospiteringen vil foregå over 2 dager. Den som hospiterer må være fleksibel i forhold til oppmøtetid for kjøring innenfor de avtalte dagene, da vær- og føreforhold legger føringer for hva som kan gjennomføres.

Reise og opphold bekostes av den enkelte, men selve hospiteringen/opplæringen er selvsagt uten kostand for deltaker.

Vi håper flere vil benytte seg av tilbudet!

Ta kontakt med Hilde Myhrvold på mail for mer informasjon:
hilde.myhrvold@skiforeningen.no

Vi planlegger å kunne tilby tilsvarende opplæring også i andre kanter av landet, i samarbeid med lokale aktører. Derfor er det av interesse for oss om de som kan tenke seg dette melder i fra, slik at vi kan jobbe videre med et tilbud som er attraktivt for flere. Vennligst benytt ovennevnte maildresse.

 

Samarbeidspartnere