NORSKE SKISPOR

Momskompensasjon

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner - formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Les mer om momskompensasjon på:

Regjeringen.no

Revisorforeningen.no

Mer informasjon kommer.

Samarbeidspartnere