NORSKE SKISPOR

Finansiering

Her vil du finne tips til hvordan finansiere arbeidet med å etablere og vedlikeholde skiløypetraseer, anskaffe maskiner og kjøre skiløyper.

Stikkord: samarbeid med lokalt næringsliv, medlemsarbeid, sponsorer, spillemidler, økonomisk støtte fra stiftelser, momskompensasjon og vipps-løsning. Lenker til aktuelle nettsider og søkeordninger vil du også finne her.

Samarbeidspartnere