Langrennskurs

Smittevern på langrennskurs

Vi planlegger Langrennskursene etter beste evne ut fra gjeldene retningslinjer.

Vi er stolte over å kunne skape skiglede og kunne tilrettelegge læring og mestring gjennom våre kurs. Skiforeningen vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av våre kurs også til vinteren, som etter all sannsynlighet kommer til å være preget av koronaviruset.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE?

Vi har gjennom påmeldingsinformasjonen god kontroll på hvem som befinner seg på kursene. Gruppene er små (inntil 8 personer), slik at instruktørene enkelt kan holde oversikt over hvem som er til stede.

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER KURSET?

Alle kursdeltakere er selv ansvarlige for å komme seg trygt til kurset og oppfordres så langt det lar seg gjøre å reise med bil eller gå til kursetstedet. Alle har et ansvar for å holde 2 meter avstand til de andre kursdeltakerne også underveis i kurset. Instruktørene kommer til å ha et ekstra fokus på å tilpasse kursaktiviteten slik at kroppskontakt unngås, og er med på å minne deltakerne om å holde avstand til hverandre. Vi følger situasjonen nøye og kommer til å gjøre justeringer på opplegg/gruppestørrelse hvis det er behov.  

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED AVLYSNING ELLER KARANTENE? 

Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i kursperioden vil deltakerne få refundert tapte kursdager.

Dersom en deltaker blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 og som ikke påvirker de andre deltakerne vil Skiforeningen ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene. 

HAR DU IKKE FÅTT SVAR PÅ DET DU LURER PÅ? 

Ta kontakt med oss på kurs@skiforeningen.no . 

Samarbeidspartnere