Inkluderingsprosjekter

Alle kan være aktive med Skiforeningen

Skiforeningen ser på det som en viktig oppgave å få alle i aktivitet, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor tilbyr vi "friplasser" til mange av våre aktiviteter og arrangementer. Friplassene er forbeholdt lavinntektsfamilier og det er enkelt og anonymt å søke.

Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond i samarbeid med Veidekke og andre private givere, sørger for at friplasser blir mulig.

Dersom du vil være med å støtte Barnas skifond kan du lese mer her

Under finner du en oversikt Skiforeningens inkluderingstilbud.

 

 

 

 

Friplasser på Barnas skiskole

Vi låner også ut utstyr gratis.

Les mer

Friplasser på ungdomskurs

Vi ønsker at våre skikurs for barn og ungdom mellom 9 og 16 år skal være for alle.

Les mer

Friplasser Holmenkollen sommerskiskole

Les mer

Samarbeidspartnere