Holmenkollmarsjen lørdag 12.mars 2022

Seeding

Seeding brukes for at du skal komme i rett startpulje, sammen med de som er på samme prestasjonsnivå som deg. Dette skaper bedre flyt og en bedre opplevelse for alle deltagere, uansett nivå.

Holmenkollmarsjen har dynamisk seeding. Det vil si at tidskravene kan endres dersom det er flere enn antatt som har bedre tider. Det er satt en maksimal størrelse på hver pulje.

Endelig pulje- og stanummertildeling skjer onsdag senest før kl. 12:00. 

Menn over 65 år og kvinner over 60 år blir automatisk plassert i pulje M65+/K60+. Denne puljen starter først på både Halvmarsjen (25 km) og Holmenkollmarsjen (52 km).

Holmenkollmarsjen 52 km er seedingsrenn til Birkebeinerrennet 2020 og Vasaloppet 2021. Husk å legge inn Birk ID og/eller Vasa ID ved påmelding.

Seedingsmuligheter

Det finnes tre mulige måter å seede seg til Holmenkollmarsjen:

1. Automatisk seeding. Om du har ett eller flere resultat fra våre seedingsrenn, har du mulighet til å bli seedet etter det resultat som gir deg det beste utgangspunktet.

2. Ekstraordinær seeding. Dersom du ikke har gått noen av våre seedingsrenn, men har andre resultater du ønsker vurdert, må du velge administrativ "ekstraordinær seeding" i påmeldingen hvor personalia registreres.

- For seeding til Vasaloppet og Birkebeinerrennet 2019 må du legge inn din Vasa ID og Birk ID i påmeldingen til Holmenkollmarsjen.

Mener du at din seeding er feil?

Dersom du mener at din seeding er feil, skal du sjekke følgende:

1. Er du påmeldt med riktig navn og fødselsdato?

2. Har du oppgitt korrekt BirkID i påmeldingen?

3. Har du skrevet navn/fødselsdato likt i påmeldingen til seedingsrenn óg Holmenkollmarsjen?

Følgende renn er seedingsrenn for Holmenkollmarsjen:

Holmenkollmarsjen 2017, 2018 og 2019
Birkebeinerrennet 2019
Vasaloppet 2019
Marcialonga 2019 & 2020
Budorrennet 2020
Vestergyllen 2019
Re-løpet 2020
Stenfjellrunden 2020
Thorleif Haugs Minneløp 2020

Samarbeidspartnere