Holmenkollmarsjen lørdag 12.mars 2022

Påmeldingsvilkår

Her kan du se hvilke påmeldingsvilkår som gjelder for Holmenkollmarsjen. 

1. Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l. Den enkelte må selv sørge for sykdom- eller skadeforsikring dersom dette er ønskelig.

2. Avlysning/flytting
Ved avlysning av Holmenkollmarsjen før renndagen kan Skiforeningen beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved flytting av Holmenkollmarsjen før renndagen kan Skiforeningen beholde hele startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, kan Skiforeningen beholde hele startkontingenten.

3. Transport, overnattingskostnader, o.l
Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom, skade eller ved flytting/avlysning av Holmenkollmarsjen.

4. Personopplysninger og bruk av personlige bilder
Det blir tatt bilder og film under arrangementet. Ved å melde deg på samtykker du at bilder av deg kan legges ut på Skiforeningens websider, sosiale medier og resultatlister under og etter arrangementet. I tillegg kan materialet blir brukt til markedsføringsformål. Partnere av Skiforeningen vil kunne bruke materialet til promotering i sine kanaler.


5. Generelle bestemmelser
Holmenkollmarsjen blir arrangert i tråd med Norges Skiforbunds reglement:
http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/

Norges Idrettsforbund sine dopingbestemmelser gjelder for Holmenkollmarsjen:
http://www.antidoping.no/regler/nifs-lov/

6. Skilisens
Alle som deltar i Holmenkollmarsjen må løse skilisens, og informasjon finner du på Norges Skiforbunds nettsider.

Velg mellom sesonglisens dersom du skal gå mer enn ett renn i vinter, eller engangslisens dersom du kun skal delta i Holmenkollmarsjen.

Lisensen vil ikke bli refundert ved skade/sykdom eller ved flytting/avlysning av Holmenkollmarsjen.

Samarbeidspartnere