Holmenkollmarsjen

Kjøp og salg av startnummer

Fra 8. januar til og med 5. februar er det mulig å kjøpe og selge startnummer via nett. For å overta en plass etter 5. februar må du møte opp på rennkontoret. 

Formidling av startnummer skjer via torget på Finn.

- Her kan du legge ut og finne startnummer til salgs

- Her kan du finne personer som ønsker å kjøpe startnummer til Holmenkollmarsjen

Prosedyre for selger (etter at en kjøper er funnet)

Det kan være en fordel å sjekke hva du har betalt før du selger ditt startnummer. Kjøper betaler deg for det du har kjøpt, eller det dere avtaler dere i mellom. Det er ikke lov å selge startnummer for mer enn det man selv har kjøpt for.

1. Logg deg inn på din profil her.
2. Velg overfør/endre distanse nederst på siden
3. Du får oppgitt en Voucherkode - ta vare på denne
4. Oppgi din voucherkode til kjøper. Kjøper betaler deg det du har betalt. Hvordan kjøper betaler deg er opp til dere, via nettbank, kontant osv. NB: ikke lag voucherkoden før du har fått en kjøper. 

Prosedyre for kjøper
Kjøper og selger gjør opp økonomisk seg i mellom. Det er ikke nødvendig å involvere Skiforeningen i kjøp og salg. 

1. Du har mottatt en Voucherkode fra selger.
2. Gå til påmelding her.
3. Følg nå vanlig påmeldingsprosedyre. 
4. Voucherkoden oppgis i forbindelse med betalingen.

Eventuell differanse mellom voucherkodens verdi og din totalsum betales med kort. Startkontingenten for Holmenkollmarsjen økte 28. januar. Kjøper du et startnummer av en person som meldte seg på før dette vil du måtte betale mellomlegget. 

Skiforeningen tar ikke ansvar for kjøp og salg av startnummer.

Samarbeidspartnere