Friluftsglede

Påmelding til Friluftsglede

Les mer om hvordan din skole kan bli en del av Friluftsglede her.

Til Friluftsglede i skoletiden:
I løpet av våren sender Skiforeningen invitasjon for det nye skoleåret til utvalgte skoler* i Oslo. (*skoler med over 60% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk og mottaksklasser fra alle Oslos skoler). Disse bes returnere et søknadsskjema via en link de får tilsendt. Er din skole i målgruppen men har ikke mottatt invitasjon, send mail til aek@skiforeningen.no. 

Det er et begrenset antall plasser på Friluftsglede. Tildeling av plasser vil skje forløpende og i forhold til kapasitet. 

Nøyaktig antall elever og kontaktinformasjon til lærere som følger opp, kan oppdateres etter skolestart (august). Informasjon om tildelt dag og tid sendes ut til den enkelte skole i løpet av august for høstsemesteret, i mars for vårsemesteret.

Til Friluftsglede i helgene - aktivitetsdager for familier - er det ingen påmelding. Det er bare å møte opp. Følg med i kalenderen for aktuelle aktivitetsdager.

Til Friluftsglede i skolens ferier er det litt forskjellige påmeldingsrutiner. Følg med på nett eller ta kontakt. Se også her.

Har du spørsmål om Friluftsglede? Ta kontakt med oss på e-post til post@skiforeningen.no eller telefon 22 92 32 00.

KONTAKT OSS

Samarbeidspartnere