Friluftsglede

Om prosjektet

Friluftsglede er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg for skoleklasser, barn og familier som arrangeres gjennom hele året.

Skiforeningen er spesielt opptatt av å gjøre barn trygge på, og glade i, å være ute i naturen året rundt. Les mer om hva prosjektet Friluftsglede er.

Dette er Friluftsglede:

Naturen er verdens største og mest spennende aktivitetsarena, men ikke alle er like godt rustet til å ta den i bruk. Naturen kan gi oss sterke og flotte opplevelser og en alternativ mestringsarena. Prosjektet Friluftsglede er med på å senke terskelen og hjelper både voksne og barn til å komme seg ut og bli tryggere.  

Terskelen for å være med skal være lav – dette er et tilbud til alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn og lommebok. 

Målet er å øke interessen for friluftsliv, motivere flest mulig til å oppdage gleden ved å være aktiv ute i naturen og mulighetene som finnes i nærmiljøet året rundt.  

Friluftsglede består av følgende tilbud:

  Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet og andre viktige bidragsytere.

Samarbeidspartnere