Friluftsglede

Nyttig informasjon om Friluftsglede

Her får du informasjon om hva Friluftsglede er.

Hva er Friluftsglede?

Friluftsglede er et initiativ i regi av Skiforeningen, som har som mål å inspirere flest mulig barn og familier til å komme seg ut, oppleve naturen og være fysisk aktive ute.

Skiforeningens friluftsgledetilbud er med på å gjøre barn (og voksne) kjent med mulighetene som ligger i nærheten av der de bor, og som kan brukes helt gratis. 

Friluftsglede skaper møteplasser for alle, uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn.

Hva lærer man på Friluftsglede?

Skiforeningen lærer barn grunnleggende ferdigheter som å bruke kniv, lage bål og bålregler, å orientere seg i ukjent område og hvordan man best kler på seg for ulikt vær. De blir også kjent med Markas dyr og planter.

Det er viktig å kombinere fysisk aktivitet og lek med læring om norsk natur og bruk av alle sanser. Alt dette bidrar til å gi dem nødvendig trygghet og fremmer lysten til å komme seg ut – også på egen hånd.

Hva består Friluftsglede av?

Friluftsglede består av tre delprosjekter:

  • Et pedagogisk tilrettelagt friluftstilbud for skoleklasser med høy andel elever med minoritetsbakgrunn.
  • Egne aktivitetsdager for familier på helgedager.
  • Ferietilbud i skoleferiene for barn, familier og utvalgte AKS. 

Når og hvor arrangeres Friluftsglede?

Friluftsglede for skoler arrangeres både om våren og om høsten, på Skullerud og på Grorud.  

Vi tilbyr også aktiviteter i høst-, vinter- og sommerferien. 

I tillegg arrangerer vi egne aktivitetsdager for familier i helger året rundt i bynære områder som Skullerud, Vestli-Stover, på Grorud etc.

Hvor mange skolebarn deltar hvert skoleår?

Rundt 2500 elever fra 3. og 4. trinn, samt mottaksklasser deltar både om høsten og våren. Disse er fra over 31 forskjellige skoler i Oslo som alle har over 60% ikke norsk- eller samiskspråkelige elever.

I tillegg deltar mange tusen barn med familiene sine på aktivitetsdager i helgene og på Skiforeningens ulike ferietilbud.

Hvorfor arrangerer Skiforeningen dette?

Vaner dannes tidlig, og varer lenge. Barn som introduseres til friluftsliv vil derfor få en positiv holdning til aktivitet og natur. Barn er kanskje verdens beste forbilder og ambassadører. De kan motivere søsken, venner og foreldre til å bli med ut. Aktivitetsdager vi arrangerer i forlengelsen av Friluftsglede for skoler er med på å skape sosiale møteplasser for hele familien. Friluftsglede og Marka er åpne for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, og bidrar til inkludering.

Å være ute i naturen sammen med andre bidrar enormt til vår psykiske og fysiske velvære. Det sosiale aspektet ved å være ute spiller en viktig rolle. Summen av positive opplevelser ute i naturen bidrar til å ufarliggjøre det noen opplever som uvant og fremmed i starten. 

Hvordan kan Skiforeningen tilby alt dette gratis? 

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Bymiljøetaten, KUD og andre viktige bidragsytere. 

Samarbeidspartnere