Friluftsglede

Friplasser på Friluftsglede i sommerferien

Friluftsglede i sommerferien skal være en inkluderende arena. Vi har en  friplassordning som sikrer at barn kan delta uavhengig av familiens økonomi.

Friplass gir gratis deltagelse Friluftsglede i sommerferien.

 

Søk om friplass
For å søke om friplass, fyll ut dette skjema og send det som vedlegg på e-post til friplass@skiforeningen.no innen 1.juni 2023.

 

Here is an application in English.

 

Etter fristens utløp tildeler vi friplasser etter ledig kapasitet, og så langt midlene rekker.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Samarbeidspartnere