Friluftsglede

Friluftsglede for skoler

Vi tilbyr spesialutviklede program for skoleklasser gjennom hele året.

Skiforeningen har følgende tilbud til skoler og AKS:

Dette er FRILUFTSGLEDE for skoler:

Friluftsglede for skoler er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg som går over to skoleår og inneholder både høst- og vårsesong, i tillegg til vinter for utvalgte skoler. Slik kan elevene som deltar oppleve naturens kretsløp gjennom hele året. 

Målgruppe

3. og 4. klassetrinn fra skoler med over 60% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk og mottaks-/alfaklasser. 

Mål og innhold

Målet med prosjektet er å skape varig friluftsglede. I dette ligger følgende delmål:

 • Stimulere til friluftsliv, økt fysisk aktivitet og positive natur- og mestringsopplevelser gjennom hele året.
 • Bidra til at barna blir kjent med og glad i naturen og ønsker å ta vare på den.
 • Lære seg basisferdigheter innen friluftsliv.
 • Inspirere til aktiv friluftsliv på egen hånd - gjøre barna selvhjulpne.
 • Bli kjent med de viktigste planter og dyr i skogen/nærmiljøet.
 • Fokus på glede, trygghet og naturopplevelse.

Opplegget inneholder mange temaer fra læreplanen for 3. og 4. trinn innen fagene naturfag og kroppsøving, i tillegg til noen i norsk, matematikk, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk. Friluftsglede bidrar også til sosial læring, verdifull språkutvikling og økt begrepsforståelse. Lærerne har en gylden mulighet til å bruke den praktiske erfaringen elevene får på Friluftsglede i undervisningen i klasserommet.

Vi tilrettelegger for naturopplevelser, læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter og kunnskap gjennom utfordringer og lek i naturen. Blant temaer vi jobber med:

 • Orientering
 • Bruk av kniv
 • Lage bål, bålregler, bålmat
 • Klyve og klatre
 • Mangfold i naturen
 • Dyre- og planteliv
 • Naturens kretsløp
 • Undring og bruk av sanser
 • Samarbeid
 • Positiv holdning til å være ute - i all slags vær 

Tilbudet i skoleåret: 

Friluftsgledeprogrammet går over to skoleår. Dette sikrer kontinuitet og progresjon i programmet og gir elevene enda bedre utbytte. 

For 3. trinn, 4. trinn og mottaksklasser

 • En dag om høsten i løpet av ukene 36-43, kl. 09:30 - 13:30
 • En dag om våren, i løpet av ukene 18-23, kl. 09:30-13:30. 
 • Eventuelt en dag om vinteren i uke 10 eller 11, kl. 09:30-13:30. 

Vi sørger for busstransport tur/retur til de skolene som trenger det. Reisetid kommer i tillegg til oppsatte tider.

Deltagelse på Friluftsglede er gratis for de inviterte skolene i målgruppen.

Påmelding:
Alle skoler i målgruppen får tilsendt invitasjon med link til påmelding for et skoleår årlig. Vanligvis i løpet av mai/juni. 

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Oslo kommune Bymiljøetaten og Sparebankstiftelsen.

Mer informasjon:

Ta kontakt med Cathrine Birkelid på cathrine.birkelid@skiforeningen.no.

Se video fra Friluftsglede her.

Her kan også lese reportasjer fra Friluftsgleden:
Høst 2022 
Sommer 2022 
Vår 2022
Vår 2019
Vår 2018 

Antall deltagere pr. skoleår:
Rundt 40-45 Osloskoler med over 3500 elever både høst og vår. 
500-1000 elever i vintersesongen. 

Skreddersydd AKTIVITETSDAG for din skole:

Ønsker din skole/klasse hjelp til å arrangere egen aktivitetsdag, sommer eller vinter, send forespørsel til kurs@skiforeningen.no.   

Samarbeidspartnere