Friluftsglede

For familier

Gjør noe spennende og lærerikt i helgen og ferien!

Dette er Friluftsglede for familier:

I helger og skolens ferier inviterer vi barn og familier til frilufts- og aktivitetsdager mange steder i Osloregionen.

Om vinteren arrangerer vi åpen skileik hvor vi låner ut skiutstyr gratis til både til barn og voksne. Sommerstid og om høsten inviteterer vi til mange spennende uteaktiviteter som klatring/klyving, hinderløyper, orientering, natursti, leiraktiviteter, kanopadling og andre aktiviteter hvor vi aktiviserer barna og gjør dem trygge ute i naturen gjennom lek og mestring.

Følg med i Skiforeningens aktivitetskalenderen for å finne et passende arrangement.

Terskelen for å være med skal være lav – dette er et tilbud til alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn og lommebok. Det at vi kan invitere hele skoleklasser og grupper fra Aktivitetsskoler/Fritidsordninger gjør at vi får med også de som ellers kan være vanskelige å nå.

Samarbeidspartnere