Barnas sommercamp

Friplasser på Barnas sommercamp

Barnas sommercamp skal være en inkluderende arena. Vi har en  friplassordning som sikrer at barn kan delta uavhengig av familiens økonomi.

Friplass gir gratis deltagelse på Barnas sommercamp. 

Søk om friplass

For å søke om friplass, fyll ut dette søknadsskjema og send det som vedlegg på e-post til friplass@skiforeningen.no innen 1. april 2023.

Etter fristens utløp tildeler vi friplasser etter ledig kapasitet, og så langt midlene rekker.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Samarbeidspartnere