Barnas skiskole

Greverud

På Greverud er det ingen tvil om at skileik har en sentral plass i lokalmiljøet.

Viktig informasjon Grevereud - helg

viktig informasjon greverud - hverdag

Skiskole både hverdag og helg

Mandag- fredag gjennomføres det skiskole for barnehager og SFO/AKS. På lørdager er barnefamilier velkommen til å delta.

Ski og golf hånd i hånd

Hver vinter er det i overkant av 1000 deltakere på skiskolen og det er gledelig å se at Oppegård golfbane også fungerer som et skileikeldorado på vinterstid.

 

Kort om skiskoleleder

Hverdag og helg

Kari Mette Østrem har lang fartstid som skiskoleleder og er ansvarlig for både hverdag og helg på Greverud.

Hvor ligger skiskolen på Greverud

Skiskolen ligger på Oppegård golfbane.

Adresse: Kongeveien 198 1415 Oppegård

Samarbeidspartnere