Påmelding til Barnas skiskole for barnehager/SFO/AKS

Skjemaet under skal fylles ut av ansatte i barnehagen/SFO/AKS
Påmeldingsfristen er 1. oktober 2022

Påmelding for foresatte åpner 17. oktober kl. 09.00

Spørsmål kan sendes til: kurs@skiforeningen.no eller ring 22 92 32 00

Institusjon

Feltet er påkrevd

VIKTIG! Bruk egennavn først, f.eks. "Tyristrand AKS". Dersom det kun er enkelte alderstrinn som skal delta, skriv f.eks: "Tyristrand AKS 2. og 3. klasse". Spesialtegn som &, #, ? og lignende kan ikke benyttes.

Feltet er påkrevd
Feltet er påkrevd
Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer)
Feltet er påkrevd

Kontaktperson

Kontaktopplysningene må være korrekte da all informasjon før og under skiskoleperioden sendes ut til oppgitt e-postadresse. Ved endring av kontaktinformasjon, ta kontakt med Skiforeningen.

Feltet er påkrevd
Skriv inn en gyldig e-postadresse
E-postadressen må være gyldig og lik som over
Skriv inn et gyldig telefonnummer (min. 8 siffer)
Skriv inn et gyldig telefonnummer (min. 8 siffer)

Samarbeidspartnere