Barnas skiskole

Til ledsagere i barnehage/SFO/AKS

Detaljert informasjon til deg som skal følge barna fra barnehage/SFO/AKS til skiskolen

Skiforeningen vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av Barnas skiskole til vinteren. Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer og presiserer at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene. 

Vi har etter å ha vært i kontakt med alle bydeler/kommuner v/kommuneoverleger og andre fått tilbakemelding på at vår busstransport som er arrangert gjennom Skiforeningen er trygt.

Vi har fått følgende tilbakemelding fra Bærum kommune 12. janaur, hvor barnehager/skoler er på gult tiltaksnivå per dags dato:

"Vi anser at tiltakene når det gjelder transport er smittevernforsvarlige. Det er ikke langvarig transport og det gjelder de minste barna (4-8 år), som har liten rolle i smittespredning. Ivaretagelse av smittevernhensyn mht voksne synes også ivaretatt.

Rettslig sett er det intet til hinder for å gjennomføre organisert skitrening for barn utendørs, slik dette er et eksempel på.

Regjeringen anbefaler at deltakerne holder avstand, mv., noe vi oppfatter at det er lagt til rette for på selve treningen.

Slik det er beskrevet har vi altså ingen innvendinger mot dette."

Det er et uttalt ønske hos nasjonale myndigheter å opprettholde aktiviteter for de yngste. Deltakerne er fra 4 til 8 år, og denne aldersgruppen er ikke omfattet av de strengeste tiltakene. Skiskolen har også vært vurdert hos byråd for idrett, kultur og frivillighet i Oslo kommune mener denne kan gjennomføres innenfor en hver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. Avgjørelsen er også i tråd med Oslo skikrets sine anbefalinger til klubbene.

Vi definerer skiskolen som en aktivitet på lik linje med idrettsklubber. All skileikaktivitet foregår utendørs.

HER KAN DERE LESE OPPDATERT STATUS FOR OM SKISKOLEN GÅR SOM PLANLAGT

Her finner dere som ledsagere/følgepersonell i barnehage/SFO/AKS detaljert informasjon rundt gjennomføringen av vinterens skiskole. For å ivareta de ulike smittevernstiltakene må det påberegnes at ting generelt vil ta lengre tid for gjennomføringen av skiskolen.

Busstransport

Dersom dere benytter dere av transporttilbudet gjennom oss ber vi dere følge gjeldende retningslinjer slik at bussturen til/fra skiskolestedet foregår på en tryggest mulig måte. 

 • Bussene kjører ikke med full kapasitet. Sammen med Vy legger vi til rette for tilstrekkelig med avstand mellom de ulike gruppene.
 • Hovedregelen for avstigning er at gruppen som kom sist inn på bussen går først av.  
 • Spising er ikke tillatt på bussen.
 • Ta med eget søppel ut av bussen.
 • Fremste dør på bussen er stengt.
 • Alle ledsagere må sørge for å ta skiutstyr inn og ut av bussen selv.
 • Ledsagere skal benytte munnbind under busstransporten. 

Skiutstyr

På grunn av koronasituasjonen oppfordrer vi sterkt til å medbringe eget utstyr. Kanskje utstyr kan lånes av en nabo, kjøpes rimelig på Finn.no, leies gjennom BUA etc. Det samme gjelder ledsagere. Vi har sendt ut en mail til alle foresatte med registrerte barn på skiskolen. I mailen fremgår det at vi ber om en tilbakemelding dersom man har funnet andre lånemuligheter. Alle kontaktpersoner i de ulike barnehagene/SFO/AKS er også informert om denne oppfordringen.  

For de som likevel trenger å låne utstyr fra oss vil vi sørge for at utlånsordningen er godt organisert. Se eget punkt.

Utlånsordninger

Dersom dere har barn i deres barnehage/SFO/AKS som må låne utstyr fra oss er hovedregelen at følgepersonell/ledsagere skal skifte på sine barn. Dette for å unngå nærkontakt med skiskolens instruktører. Det er viktig å være klar over at utlån og skiftning av sko vil bli en del av tiden i skileiken.  

 • Ledsagere skal bruke antibac før og etter skifte av sko på sine barn.
 • Skifte av sko foregår fortrinnsvis utendørs.
 • Skiskolens instruktører vil være behjelpelig med å finne riktige skostørrelser til barna.
 • Ledsagere skal være behjelpelig med å ta på langrennsski på sine barn.  
 • Ledsagere oppfordres til å medbringe ekstra votter/sokker da skiskolen ikke vil ha mulighet til å låne ut til barn som måtte ha glemt dette.

Gruppeinndeling

 • Barnehager under 8 barn må regne med å samarbeide med andre barnehager ute på skiskolen med avstand.
 • Ledsagere må være behjelpelige med å krysse av Skiforeningens deltakerlister hver gang dere ankommer skiskolen. Ledsagere fra de ulike barnehagene/SFO/AKS må også oppgi sitt navn og telefonnummer. Skiforeningen må ha kontroll på dette dersom smittesporing skulle være nødvendig.

Annet

 • Vi ønsker alle ledsagere er involvert i skileiken slik at de kan være behjelpelige med å assistere sine egne barn med hensyn til nærkontakt. 
 • Ledsagere skal følge barn fra sin gruppe dersom de må på toalett.
 • Avslutningen på vinterens skiskole vil være noe annerledes enn tidligere år. Alle barnehager/AKS/SFO vil få rosiner sendt med hjem. På nettsidene våre vil det komme en digital diplom. Denne må dere gjerne printe ut og kanskje lage en egen avslutningsseremoni i barnehagen/SFO/AKS 😊

Skiskolestedene

Barnas skiskole arrangeres på ti ulike steder i østlandsområdet, alle med sitt eget lokalpreg og egen instruktørgjeng. Finn skiskolen nærmest ditt lokalmiljø.

Les mer

Hverdag: Smittevern på Barnas skiskole

Ofte stilte spørsmål og viktig informasjon i forbindelse med smittevern på skiskolen.

Les mer her

Samarbeidspartnere